Warning: Undefined property: WP_Error::$icons in /home/platne/serwer174302/public_html/tylkoprzyroda.pl/wp-content/themes/color-magazine/inc/admin/class-color-magazine-admin.php on line 236

Warning: Trying to access array offset on value of type null in /home/platne/serwer174302/public_html/tylkoprzyroda.pl/wp-content/themes/color-magazine/inc/admin/class-color-magazine-admin.php on line 267

Warning: Undefined property: WP_Error::$name in /home/platne/serwer174302/public_html/tylkoprzyroda.pl/wp-content/themes/color-magazine/inc/admin/class-color-magazine-admin.php on line 240

Warning: Undefined property: WP_Error::$version in /home/platne/serwer174302/public_html/tylkoprzyroda.pl/wp-content/themes/color-magazine/inc/admin/class-color-magazine-admin.php on line 242

Warning: Undefined property: WP_Error::$author in /home/platne/serwer174302/public_html/tylkoprzyroda.pl/wp-content/themes/color-magazine/inc/admin/class-color-magazine-admin.php on line 243

Warning: Undefined property: WP_Error::$short_description in /home/platne/serwer174302/public_html/tylkoprzyroda.pl/wp-content/themes/color-magazine/inc/admin/class-color-magazine-admin.php on line 247
Kiedy sarny mają gody?

Kiedy sarny mają gody?

kiedy sarny mają gody

W świecie natury, gody sarn to fascynujący i istotny okres w cyklu życiowym tych zwierząt. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, omówimy jego znaczenie dla populacji sarn, wpływ na ekosystem, a także potencjalne zagrożenia. Dowiesz się także, jak obserwować gody u sarn z szacunkiem dla przyrody. Zapraszamy do lektury!

Cykl życiowy sarny – od narodzin do godów

Sarna (Capreolus capreolus) to niewielki ssak z rodziny jeleniowatych, zamieszkujący lasy, łąki i pola na terenie całej Europy. Jej życie można podzielić na kilka etapów, od narodzin, przez dojrzewanie, aż po okres godowy. Ważnym elementem cyklu życiowego sarny są gody, które odgrywają kluczową rolę w rozmnażaniu się tych zwierząt.

Nowo narodzone sarny, zwane również koźlętami, pojawiają się na świecie zwykle w okresie od maja do lipca. W ciągu pierwszych tygodni życia koźlęta są ukrywane przez matkę w trawie lub krzakach, gdzie są dobrze kamuflowane. Po około 3-4 tygodniach młode zaczynają się żywić roślinami i stopniowo stają się samodzielne. Dojrzewanie płciowe sarn następuje po około roku życia, jednak pełną dojrzałość osiągają dopiero w wieku 2-3 lat.

Czym są gody u sarn i dlaczego są ważne?

Gody u sarn to okres, w którym samce i samice tych zwierząt dobierają się w pary w celu rozmnażania. Ważne jest, aby sarny przeprowadzały gody, ponieważ wpływa to na utrzymanie populacji tego gatunku. Gody są również okresem, w którym samce walczą o dominację i prawo do kopulacji z samicami, co prowadzi do wyłonienia najsilniejszych osobników, które przekazują swoje geny kolejnym pokoleniom.

Podczas godów u sarn dochodzi do wielu interesujących zjawisk, takich jak:

 • walki między samcami o dominację,
 • zaloty i kopulacja,
 • zmiany zachowań i wyglądu zwierząt.

Kiedy zaczynają się gody u sarn?

Okres godowy u sarn zaczyna się zwykle w drugiej połowie lipca i trwa do końca sierpnia. Przyczyną rozpoczęcia się godów jest wzrost długości dnia oraz wzrost temperatury, co wpływa na aktywność hormonalną zwierząt. Warto zauważyć, że gody u sarn są jednym z najdłużej trwających okresów godowych wśród ssaków.

W trakcie trwania godów sarny zmieniają swoje zachowania, stają się bardziej aktywne i mniej ostrożne, co może prowadzić do zwiększonej śmiertelności tych zwierząt, na przykład w wyniku kolizji z samochodami czy polowań.

Jak wyglądają gody u sarn?

Podczas godów u sarn dochodzi do wielu interesujących zjawisk, które można zaobserwować w ich naturalnym środowisku. Samce, zwane również koźlami, walczą ze sobą o dominację i prawo do kopulacji z samicami. Walki te mogą być bardzo brutalne, a zwycięzca zyskuje możliwość rozmnażania się z większą liczbą samic.

Zaloty u sarn polegają na tym, że samiec podąża za samicą, próbując zwrócić jej uwagę. W trakcie zalotów samiec może wydawać charakterystyczne odgłosy, zwane „rykiem”. Kopulacja u sarn trwa zwykle kilka sekund i może się powtarzać kilkakrotnie w ciągu godów. Po zakończeniu godów samice zostają w ciąży, a okres ciąży trwa około 9-10 miesięcy.

Etapy życia sarny Okres
Narodziny maj – lipiec
Dojrzewanie płciowe 1 rok życia
Pełna dojrzałość 2-3 lata życia
Okres godowy lipiec – sierpień

Jakie zmiany zachodzą u sarn w okresie godowym?

W okresie godowym u sarn obserwujemy wiele zmian zarówno fizycznych, jak i behawioralnych. Te zmiany mają na celu przyciągnięcie partnera do rozrodu oraz zwiększenie szans na sukces reprodukcyjny.

Zmiany fizyczne:

 • Samce zwiększają swoją masę ciała, aby być silniejszymi i bardziej atrakcyjnymi dla samic.
 • Samce rozwijają poroże, które służą do walk z innymi samcami o dominację i dostęp do samic.
 • Samice stają się bardziej zaokrąglone, co jest wynikiem rosnących w ich ciałach płodów.

Zmiany behawioralne:

 • Samce stają się bardziej agresywne i terytorialne, aby bronić swojego terytorium przed innymi samcami.
 • Samice stają się bardziej wybredne, wybierając tylko najsilniejszych i najbardziej dominujących samców do kopulacji.

Czy gody u sarn mają wpływ na ekosystem?

Gody u sarn mają istotny wpływ na ekosystem, zarówno na populację innych gatunków, jak i na roślinność. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów tego wpływu:

Wpływ na populację innych gatunków:

 • W okresie godowym sarny są bardziej narażone na drapieżnictwo, co zwiększa szanse przetrwania drapieżników, takich jak wilki czy lisy.
 • Populacja sarn wpływa na liczebność innych gatunków, które są z nimi powiązane w łańcuchu pokarmowym, na przykład roślinożerców, które rywalizują z sarnami o pokarm.

Wpływ na roślinność:

 • Sarny, jako roślinożercy, wpływają na roślinność przez zjadanie liści, pędów i korzeni roślin. W okresie godowym, kiedy sarny są bardziej aktywne, ten wpływ może być większy.
 • W wyniku żerowania sarn na roślinach, może dochodzić do zmian w strukturze i składzie gatunkowym roślinności, co z kolei wpływa na inne gatunki, które z tych roślin korzystają.

Czy człowiek może zakłócić gody u sarn?

Niestety, działalność człowieka może negatywnie wpłynąć na gody u sarn. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów takich zagrożeń:

Niszczenie siedlisk:

 • Wylesianie, rolnictwo, urbanizacja i budowa dróg prowadzą do utraty i degradacji siedlisk sarn, co może utrudniać im znalezienie partnera do rozrodu.
 • Zmniejszenie dostępnych siedlisk może prowadzić do zwiększonej konkurencji między sarnami, co z kolei może wpłynąć na wynik godów i liczebność populacji.

Polowania:

 • Polowania na sarny, zwłaszcza w okresie godowym, mogą zakłócać naturalny proces rozrodu i wpłynąć na liczebność populacji.
 • Strzelanie do samców może prowadzić do zmniejszenia liczby dostępnych partnerów dla samic, co z kolei może wpłynąć na sukces reprodukcyjny.

Jak obserwować gody u sarn z szacunkiem dla przyrody?

Obserwacja godów u sarn może być fascynującym doświadczeniem, jednak ważne jest, aby robić to w sposób, który nie zakłóca naturalnego procesu i nie szkodzi zwierzętom. Oto kilka porad, jak obserwować gody u sarn z szacunkiem dla przyrody:

1. Zachowaj odpowiedni dystans:

 • Nie zbliżaj się zbyt blisko do sarn, aby nie spłoszyć ich ani nie zakłócić ich naturalnych zachowań.
 • Używaj lornetki lub długiego obiektywu w aparacie fotograficznym, aby obserwować zwierzęta z bezpiecznej odległości.

2. Bądź cichy i niewidoczny:

 • Poruszaj się cicho i powoli, aby nie zwracać na siebie uwagi sarn.
 • Używaj kamuflażu lub chowaj się za drzewami i krzakami, aby być mniej widocznym dla zwierząt.

Pamiętaj, że obserwacja godów u sarn to wspaniała okazja do zrozumienia i docenienia tych pięknych zwierząt oraz ich roli w ekosystemie. Zachowując szacunek dla przyrody, możemy cieszyć się tym niezwykłym zjawiskiem, jednocześnie chroniąc sarny i ich siedliska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top