kiedy rodzą się sarny

W tym artykule przyjrzymy się bliżej życiu sarny – od momentu narodzin, przez okres dojrzewania, aż do dorosłości. Dowiemy się, jak przebiega ciąża u tego gatunku, jakie są etapy rozwoju młodych oraz jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w naturze. Na koniec omówimy, jak możemy przyczynić się do ochrony saren i ich siedlisk.

Cykl życiowy sarny: od narodzin do dorosłości

Sarna (Capreolus capreolus) to niewielki, ale zarazem bardzo szybki i zwinny przedstawiciel rodziny jeleniowatych. Jej cykl życiowy można podzielić na kilka etapów, z których najważniejszym jest okres od narodzin do osiągnięcia dojrzałości płciowej. Warto przyjrzeć się bliżej temu procesowi, aby zrozumieć, jak rozwija się sarna i jakie przemiany zachodzą w jej życiu.

Nowo narodzone sarny zaczynają swoje życie jako małe, bezbronne zwierzęta, ważące zaledwie kilka kilogramów. W pierwszych dniach życia są całkowicie zależne od opieki matki, która karmi je mlekiem i chroni przed drapieżnikami. W miarę upływu czasu młode sarny zaczynają stopniowo eksplorować otoczenie, ucząc się poruszać i zdobywać pokarm.

Okres rozrodczy sarny: kiedy i jak przebiega?

Okres rozrodczy sarny, zwany również rykiem, przypada na miesiące letnie, głównie lipiec i sierpień. W tym czasie samce stają się bardzo aktywne i agresywne, walcząc ze sobą o dominację i prawo do rozrodu z samicami. Samice natomiast, w odpowiedzi na zaloty samców, przyjmują charakterystyczną pozycję, zwracając ku nim zad.

Proces zapłodnienia u sarny przebiega następująco:

 • Samiec podchodzi do samicy i próbuje ją zwabić, wykonując charakterystyczne ruchy i dźwięki.
 • Jeśli samica jest gotowa do kopulacji, przyjmuje odpowiednią pozycję, a samiec dokonuje kopulacji.
 • Zapłodnienie następuje wewnętrznie, a zarodek zagnieżdża się w macicy samicy.

Ciąża u sarny: jak długo trwa i jakie są jej etapy?

Ciąża u sarny trwa około 9-10 miesięcy, co jest dość długim okresem w porównaniu z innymi przedstawicielami rodziny jeleniowatych. Warto zauważyć, że sarna ma tzw. opóźnione zagnieżdżenie zarodka, co oznacza, że rozwój zarodka zatrzymuje się na pewnym etapie i zostaje wznowiony dopiero po kilku miesiącach.

W trakcie ciąży u sarny można wyróżnić następujące etapy:

 • Zapłodnienie i zagnieżdżenie zarodka w macicy.
 • Opóźnione zagnieżdżenie zarodka i jego rozwój.
 • Wzrost płodu i przygotowanie do porodu.

Poród u sarny: gdzie i kiedy następuje?

Poród u sarny zwykle następuje w okresie od maja do czerwca, choć może się zdarzyć również wcześniej lub później, w zależności od warunków środowiskowych i stanu zdrowia samicy. Sam poród trwa zwykle kilka godzin i odbywa się w ukryciu, w gęstym zaroślu lub trawie.

Wybór miejsca porodu przez samicę sarny zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Bezpieczeństwo – miejsce powinno być ukryte przed drapieżnikami i innymi potencjalnymi zagrożeniami.
 • Dostępność pokarmu – w pobliżu miejsca porodu powinny znajdować się źródła pożywienia dla samicy i jej młodych.
 • Ochrona przed warunkami atmosferycznymi – miejsce powinno zapewniać osłonę przed deszczem, wiatrem i słońcem.
Etapy życia sarny Okres trwania
Noworodek 0-2 tygodnie
Młode sarny 2 tygodnie – 6 miesięcy
Dojrzewanie płciowe 6 miesięcy – 1 rok
Dorosłość 1 rok – 10 lat

Pierwsze dni życia sarny: jak wygląda opieka matki?

Pierwsze dni życia sarny są kluczowe dla jej przetrwania i zdrowego rozwoju. W tym okresie młode są całkowicie zależne od opieki swojej matki, która troszczy się o swoje potomstwo w różnorodny sposób. Opieka matki nad młodymi sarnami obejmuje między innymi karmienie, utrzymanie ciepłoty ciała oraz ochronę przed drapieżnikami.

 • Karmienie: Młode sarny są karmione mlekiem matki przez około 2-3 miesiące. W pierwszych dniach życia karmienie odbywa się bardzo często, nawet co kilka godzin. Z czasem odstępy między karmieniami wydłużają się, a młode zaczynają stopniowo przyjmować pokarm stały.
 • Utrzymanie ciepłoty ciała: Matka dba o to, aby jej młode utrzymywały odpowiednią temperaturę ciała. W chłodniejszych dniach przytula się do nich, aby przekazać im ciepło, a w upalne dni stara się znaleźć dla nich cień.
 • Ochrona przed drapieżnikami: Sarny są bardzo czujne i ostrożne zwierzęta. Matka chroni swoje młode przed drapieżnikami, takimi jak lisy czy jastrzębie, ukrywając je w trawie lub krzakach. W razie zagrożenia jest gotowa bronić swoich potomków, atakując napastnika.

Młode sarny: kiedy zaczynają samodzielnie eksplorować świat?

Młode sarny zaczynają samodzielnie eksplorować otoczenie po około 2-3 tygodniach życia. W tym okresie zaczynają stopniowo oddzielać się od matki, chociaż nadal pozostają pod jej opieką. Samodzielne eksplorowanie otoczenia jest ważnym etapem w rozwoju młodych saren, gdyż pozwala im nauczyć się radzić sobie z różnymi sytuacjami, takimi jak poszukiwanie pożywienia czy unikanie drapieżników.

 • Poszukiwanie pożywienia: Młode sarny uczą się, jakie rośliny są dla nich jadalne, obserwując swoją matkę. Stopniowo zaczynają samodzielnie żerować, co pozwala im na rozwijanie umiejętności zdobywania pokarmu.
 • Unikanie drapieżników: Samodzielne eksplorowanie otoczenia pozwala młodym sarnom nauczyć się, jak unikać drapieżników. Uczą się one, jakie dźwięki i sygnały oznaczają zagrożenie, a także jak szybko i sprawnie uciekać przed napastnikami.

Zagrożenia dla młodych saren: jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w naturze?

Młode sarny, podobnie jak inne młode zwierzęta, są narażone na wiele zagrożeń w naturze. Najważniejsze niebezpieczeństwa dla młodych saren to drapieżniki, choroby oraz czynniki środowiskowe.

 • Drapieżniki: Młode sarny są łakomym kąskiem dla wielu drapieżników, takich jak lisy, jastrzębie czy wilki. Szczególnie narażone są na ataki w pierwszych tygodniach życia, gdy jeszcze nie potrafią szybko uciekać przed napastnikami.
 • Choroby: Młode sarny są również narażone na różne choroby, takie jak pasożyty, infekcje bakteryjne czy wirusowe. W przypadku osłabienia organizmu, choroby mogą prowadzić do śmierci młodych saren.
 • Czynniki środowiskowe: Młode sarny muszą radzić sobie z różnymi wyzwaniami środowiskowymi, takimi jak niskie temperatury, brak pożywienia czy susza. W trudnych warunkach mogą one doświadczać niedożywienia, odwodnienia czy wychłodzenia organizmu.

Ochrona saren: jak możemy przyczynić się do ochrony tego gatunku?

Ochrona saren jest ważnym zagadnieniem, gdyż te piękne zwierzęta są cennym elementem ekosystemów, w których żyją. Ludzie mogą przyczynić się do ochrony saren poprzez działania na rzecz ochrony ich siedlisk, zmniejszanie zagrożeń oraz edukację społeczeństwa.

 • Ochrona siedlisk: Sarny potrzebują odpowiednich siedlisk, takich jak lasy, łąki czy zarośla, aby móc żyć i rozmnażać się. Działania na rzecz ochrony takich terenów, np. poprzez tworzenie rezerwatów przyrody czy ograniczanie wylesiania, przyczyniają się do zachowania populacji saren.
 • Zmniejszanie zagrożeń: Ludzie mogą również przyczynić się do ochrony saren poprzez zmniejszanie zagrożeń, takich jak drapieżnictwo czy kolizje drogowe. Należy zachować ostrożność podczas jazdy samochodem w rejonach zamieszkiwanych przez sarny, a także dbać o to, aby nie przyciągać drapieżników do miejsc, gdzie żyją sarny.
 • Edukacja społeczeństwa: Ważnym elementem ochrony saren jest edukacja społeczeństwa na temat tego gatunku, jego potrzeb i zagrożeń. Dzięki wiedzy na temat saren ludzie będą bardziej świadomi konieczności ochrony tych zwierząt i podejmą odpowiednie działania w tym kierunku.