kiedy łabędzie robią się białe

W tym artykule przyjrzymy się bliżej jednym z najbardziej eleganckich i urokliwych ptaków – łabędziom. Omówimy ich biologię, różnorodność gatunkową, a także czynniki wpływające na kolor ich upierzenia. Zbadamy mity i legendy związane z tymi ptakami oraz omówimy zagrożenia, które na nie czyhają. Zapraszamy do lektury!

Łabędzie – krótki rys biologiczny

Łabędzie to piękne i majestatyczne ptaki, które od wieków fascynują ludzi swoim wyglądem i zachowaniem. Należą do rodziny kaczkowatych (Anatidae) i są największymi ptakami w tej grupie. Wyróżniamy sześć gatunków łabędzi, które zamieszkują różne części świata.

Środowisko życia łabędzi to głównie zbiorniki wodne, takie jak jeziora, stawy, rzeki czy bagna. Są to ptaki wodne, które doskonale czują się zarówno na lądzie, jak i w wodzie. Dieta łabędzi składa się głównie z roślin wodnych, ale zdarza się, że zjadają również drobne bezkręgowce. Co ciekawe, łabędzie są monogamiczne, co oznacza, że dobierają się w pary na całe życie.

Czy wszystkie łabędzie są białe?

Choć najbardziej znanym gatunkiem łabędzia jest biały łabędź niemy, to jednak nie wszystkie łabędzie są białe. W rzeczywistości istnieje kilka gatunków łabędzi o różnej kolorystyce upierzenia. Oto niektóre z nich:

 • Łabędź niemy (Cygnus olor) – charakterystyczny biały kolor upierzenia, występuje głównie w Europie i Azji;
 • Łabędź czarnodzioby (Cygnus melanocoryphus) – białe upierzenie z czarnym dziobem, zamieszkuje Amerykę Południową;
 • Łabędź czarny (Cygnus atratus) – całe upierzenie jest czarne, występuje w Australii;
 • Łabędź krótkodzioby (Cygnus bewickii) – białe upierzenie z żółtym dziobem, zamieszkuje północną Europę i Azję.

Jakie czynniki wpływają na kolor upierzenia łabędzi?

Kolor upierzenia łabędzi jest wynikiem kilku czynników, takich jak genetyka, dieta i środowisko. Genetyka odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu koloru piór, ale dieta i środowisko również mają wpływ na ostateczny wygląd ptaka.

Dieta może wpłynąć na kolor upierzenia łabędzi, gdyż niektóre składniki pokarmowe, takie jak karotenoidy, mogą wpływać na barwę piór. Przykładem jest łabędź czarny, który może mieć czerwonawe odcienie na piórach, jeśli spożywa dużo roślin zawierających karotenoidy.

Środowisko również może wpłynąć na kolor upierzenia łabędzi. Na przykład, ptaki żyjące w zanieczyszczonym środowisku mogą mieć brudniejsze i mniej lśniące pióra niż te żyjące w czystym środowisku.

Czy łabędzie zmieniają kolor z wiekiem?

Tabela: Zmiany koloru upierzenia łabędzi w zależności od wieku

Wiek Kolor upierzenia
Pisklęta Szaro-brązowe
Młode ptaki Mieszanka szarości, brązu i bieli
Dorosłe ptaki W zależności od gatunku: białe, czarne lub białe z czarnymi elementami

Kolor upierzenia łabędzi zmienia się wraz z wiekiem. Pisklęta łabędzi mają zazwyczaj szaro-brązowe upierzenie, które z czasem staje się coraz jaśniejsze. Młode ptaki mają mieszankę szarości, brązu i bieli, a ich upierzenie staje się coraz bardziej jednolite, gdy dorastają. Dorosłe łabędzie mają upierzenie charakterystyczne dla swojego gatunku, czyli białe, czarne lub białe z czarnymi elementami.

Czy łabędzie mogą zmieniać kolor w zależności od pory roku?

W przeciwieństwie do niektórych gatunków ptaków, które zmieniają kolor upierzenia w zależności od pory roku, łabędzie generalnie zachowują swój kolor przez cały rok. Jednakże warto zauważyć, że:

 • upierzenie młodych łabędzi może ulegać zmianie w miarę ich dojrzewania, co zostanie omówione w kolejnym rozdziale,
 • u niektórych gatunków łabędzi, takich jak łabędź czarnodzioby, młode ptaki mogą mieć brązowe upierzenie, które stopniowo jaśnieje, aż osiągnie biały kolor w wieku dorosłym.

Chociaż łabędzie nie zmieniają koloru upierzenia w zależności od pory roku, warto zwrócić uwagę na fakt, że ich upierzenie może ulegać naturalnemu zużyciu i zabrudzeniu w trakcie roku. W związku z tym, w niektórych przypadkach, białe łabędzie mogą wydawać się szare lub brązowe, zwłaszcza w okresie linienia.

Jakie są mity i legendy związane z białymi łabędziami?

Białe łabędzie od dawna fascynują ludzi i są obecne w wielu mitach, legendach i wierzeniach na całym świecie. W kulturze polskiej, białe łabędzie są często kojarzone z:

 • czystością i niewinnością, co sprawia, że są popularnym motywem w sztuce, literaturze i muzyce,
 • postaćmi z legend i baśni, takimi jak opowieść o siedmiu braciach zamienionych w łabędzie, którzy zostali uwolnieni od klątwy dzięki poświęceniu swojej siostry.

W innych kulturach, białe łabędzie również mają swoje miejsce w mitologii i symbolice. Na przykład:

 • w hinduizmie, biały łabędź jest uważany za święte zwierzę i wierzono, że jest pojazdem boga Wisznu,
 • w greckiej mitologii, białe łabędzie były związane z boginią miłości Afrodytą, która według legendy urodziła się z piany morskiej i została przyprowadzona na brzeg przez łabędzie.

Czy kolor upierzenia łabędzi ma znaczenie dla ich zachowania społecznego?

W przypadku łabędzi, kolor upierzenia nie wydaje się mieć znaczącego wpływu na ich zachowanie społeczne. Niezależnie od koloru upierzenia, łabędzie wykazują podobne zachowania, takie jak:

 • tworzenie par na całe życie, co oznacza, że raz dobrane ptaki pozostają razem przez wiele sezonów lęgowych,
 • utrzymywanie hierarchii w stadzie, gdzie dominujące ptaki zajmują wyższą pozycję i mają lepszy dostęp do zasobów, takich jak jedzenie i miejsca do gniazdowania.

Jednakże, warto zauważyć, że rozpoznawanie gatunku jest ważne dla łabędzi podczas dobierania się w pary. Ptaki zwykle wybierają partnera z tego samego gatunku, co może być ułatwione przez różnice w kolorze upierzenia między gatunkami. Na przykład, łabędź czarnodzioby zwykle dobiera się z innym łabędziem czarnodziobym, a nie z łabędziem królewskim, który ma inne upierzenie.

Jakie są zagrożenia dla białych łabędzi i jak możemy im pomóc?

Białe łabędzie, podobnie jak inne gatunki łabędzi, są narażone na różne zagrożenia, takie jak:

 • utrata siedlisk spowodowana działalnością człowieka, taką jak rolnictwo, urbanizacja i budowa infrastruktury,
 • zanieczyszczenie wód, które może prowadzić do zmniejszenia dostępności pokarmu i wpływać na zdrowie ptaków,
 • polowania, które mogą prowadzić do spadku populacji łabędzi w niektórych regionach.

Aby pomóc białym łabędziom i innym gatunkom łabędzi, możemy podjąć różne działania, takie jak:

 • ochrona i przywracanie siedlisk, poprzez tworzenie rezerwatów przyrody, odbudowę mokradeł i ograniczenie działalności człowieka w obszarach, gdzie żyją łabędzie,
 • monitorowanie populacji łabędzi i prowadzenie badań naukowych, które pomogą lepiej zrozumieć ich potrzeby i zagrożenia,
 • edukacja społeczeństwa na temat łabędzi, ich roli w ekosystemach i sposobów, w jakie możemy im pomóc, na przykład poprzez odpowiednie karmienie ptaków wodnych.