jakie zwierzęta żyją w australii

Witamy w fascynującym świecie australijskiej fauny, pełnym unikalnych gatunków i ekosystemów. Ten artykuł zabierze Cię w podróż przez różnorodność zwierząt Australii, od kangurów i koali, przez ptaki i stworzenia morskie, aż po zwierzęta pustynne. Dowiesz się również o zagrożeniach, z jakimi borykają się te gatunki i jak możemy im pomóc.

Kangury – symbol Australii

Kangury to niezwykłe zwierzęta, które stały się symbolem Australii. Są to marsupialia, czyli ssaki o nietypowym sposobie rozmnażania, w którym młode rozwijają się w torbie lęgowej matki. W Australii występuje kilka gatunków kangurów, które różnią się wielkością, kolorem sierści i środowiskiem życia. Najbardziej znane gatunki to kangur rudy, kangur szary i kangur olbrzymi.

Kangury zamieszkują różnorodne środowiska, od lasów tropikalnych po pustynie. Są to zwierzęta o silnych kończynach tylnych, które pozwalają im na skoki na dużą odległość. Kangury odgrywają ważną rolę w kulturze Australii, będąc obecne w sztuce, literaturze i symbolice narodowej. Warto wspomnieć, że kangur jest jednym z symboli na godle Australii.

 • Kangur rudy – największy gatunek kangura, zamieszkujący głównie wschodnią część Australii.
 • Kangur szary – mniejszy od kangura rudego, występuje na terenie całej Australii.
 • Kangur olbrzymi – największy z kangurów, zamieszkujący głównie pustynne obszary Australii.

Koale – urocze ssaki z Australii

Koale to kolejne urocze marsupialia, które można spotkać na terenie Australii. Są to zwierzęta o szarym, miękkim futrze, dużych uszach i charakterystycznym nosie. Koale są znane ze swojego spokojnego trybu życia – spędzają większość czasu na drzewach, śpiąc nawet do 20 godzin dziennie. Ich głównym pokarmem są liście eukaliptusa, które dostarczają im zarówno pożywienia, jak i wody.

Niestety, koale są zagrożonym gatunkiem, głównie ze względu na utratę środowiska naturalnego, choroby i ataki drapieżników. W celu ochrony tych uroczych zwierząt, w Australii prowadzone są różne programy ochrony i reintrodukcji koali do środowiska naturalnego. Ważne jest, aby dbać o zachowanie siedlisk koali oraz kontrolować populację drapieżników, takich jak dingo czy lis.

Ptaki Australii – od emu do kakadu

Australia jest domem dla wielu różnorodnych gatunków ptaków, które odgrywają ważną rolę w ekosystemie tego kontynentu. Jednym z najbardziej znanych ptaków Australii jest emu – drugi co do wielkości ptak na świecie, zaraz po strusiu. Emu to nielot, który potrafi biegać z prędkością do 50 km/h. Inne charakterystyczne ptaki Australii to:

 • Kakadu – duża papuga o pięknych kolorach i imponującym grzebieniu na głowie.
 • Kiwi – mały, nielotny ptak o długim dziobie, zamieszkujący Nową Zelandię.
 • Kookaburra – ptak z rodziny zimorodkowatych, znany ze swojego charakterystycznego śmiechu.

W Australii można również spotkać wiele gatunków ptaków wodnych, takich jak czaple, ibisy czy pelikany. Ptaki te odgrywają ważną rolę w ekosystemie, zarówno jako drapieżniki, jak i ofiary dla innych zwierząt.

Wodne stworzenia Australii – od rekinów do płaszczek

Wody otaczające Australię są domem dla wielu różnorodnych gatunków zwierząt morskich. Wśród nich można wymienić między innymi rekiny, płaszczki, delfiny, żółwie morskie czy koralowce. Rekiny są jednymi z najbardziej znanych drapieżników wodnych, występujących w australijskich wodach. Występuje tam wiele gatunków rekinów, od nieszkodliwych dla człowieka, po te potencjalnie niebezpieczne, takie jak rekin biały.

W Australii można również spotkać wiele gatunków płaszczek, które są spokrewnione z rekinami. Płaszczki są płaskimi, przypominającymi dywan rybami, które żyją na dnie oceanu. Wśród innych wodnych stworzeń Australii warto wymienić również koralowce, które tworzą rafy koralowe, takie jak Wielka Rafa Koralowa – największa rafa koralowa na świecie.

Gatunek Charakterystyka Środowisko życia
Kangur rudy Największy gatunek kangura Wschodnia Australia
Emu Drugi co do wielkości ptak na świecie Cała Australia
Rekin biały Potencjalnie niebezpieczny dla człowieka drapieżnik Wody Australii
Koralowiec Tworzy rafy koralowe Wielka Rafa Koralowa

Czy w Australii żyją tylko marsupialia?

Australia jest znana z licznych gatunków zwierząt, wśród których dominują marsupialia, czyli torbacze. Są to ssaki charakteryzujące się obecnością torby lęgniej, w której samica nosi i karmi młode. Do najbardziej znanych torbaczy zaliczają się kangury, koale czy wombaty. Jednak fauna Australii jest znacznie bardziej zróżnicowana i obejmuje również inne grupy zwierząt.

W Australii można spotkać również:

 • ptaki – takie jak emu, kakadu czy koralówki,
 • gady – w tym wiele gatunków jaszczurek, węży oraz krokodyli,
 • płazy – choć są tu mniej liczne niż na innych kontynentach, występują tu m.in. płazy bezogonowe i drzewołazowate,
 • ssaki łożyskowe – takie jak nietoperze, dingo czy introdukowane przez człowieka króliki, lisy czy jelenie.

Zwierzęta pustynne Australii – przetrwanie w ekstremalnych warunkach

W Australii znajdują się rozległe obszary pustynne, na których żyje wiele gatunków zwierząt przystosowanych do trudnych warunków. Wysokie temperatury, niewielka ilość wody i skąpa roślinność wymagają od zwierząt specjalnych strategii przetrwania.

Przystosowania zwierząt pustynnych Australii obejmują:

 • zmniejszenie utraty wody – np. przez wydalanie skoncentrowanego moczu czy oddychanie przez skórę,
 • poszukiwanie wody – niektóre gatunki potrafią wykrywać wodę na dużą odległość, inne wykorzystują roślinność jako źródło wody,
 • aktywność nocną – unikanie ekstremalnych temperatur dnia poprzez prowadzenie nocnego trybu życia,
 • termoregulacja – zdolność do utrzymania stałej temperatury ciała mimo dużych wahań temperatury otoczenia.

Zagrożone gatunki zwierząt Australii – jakie są i jak im pomóc?

Wiele gatunków zwierząt żyjących w Australii jest zagrożonych wyginięciem. Przyczyną tego stanu rzeczy są różne czynniki, takie jak utrata siedlisk, wprowadzenie obcych gatunków, zmiany klimatyczne czy działalność człowieka. Wśród zagrożonych gatunków znajdują się m.in. torbacze, takie jak torbacz diabeł tasmański czy torbacz leśny, a także ptaki, jak np. kakapo czy koralówka.

Aby pomóc zagrożonym gatunkom, można podjąć następujące działania:

 • ochrona siedlisk – zachowanie naturalnych siedlisk zwierząt, ograniczenie wylesiania czy urbanizacji,
 • kontrola obcych gatunków – zwalczanie inwazyjnych gatunków, które stanowią zagrożenie dla rodzimej fauny,
 • programy hodowli i reintrodukcji – rozmnażanie zagrożonych gatunków w niewoli i wprowadzanie ich do środowiska naturalnego,
 • edukacja społeczeństwa – informowanie o zagrożeniach dla zwierząt i sposobach ich ochrony, promowanie odpowiedzialnego turystyki.

Zwierzęta Australii a człowiek – współistnienie czy konflikt?

Relacje między zwierzętami a ludźmi w Australii są zróżnicowane. Wiele gatunków jest uważanych za symbol kraju i cieszy się szacunkiem społeczeństwa, jak np. kangury czy koale. Jednak nie brakuje również konfliktów, wynikających z konkurencji o zasoby, zagrożenia dla ludzi czy wpływu na gospodarkę.

Przykłady konfliktów między zwierzętami a ludźmi w Australii to:

 • króliki – introdukowane przez człowieka, stały się szkodnikami niszczącymi uprawy i siedliska innych zwierząt,
 • lisy – również introdukowane, stanowią zagrożenie dla rodzimych gatunków zwierząt, na które polują,
 • rekiny – ataki na ludzi są rzadkie, ale budzą duże emocje i prowadzą do sporów o zasadność stosowania np. sieci przeciwrekinowych,
 • krokodyle – choć są chronione, ich obecność w pobliżu siedzib ludzkich może prowadzić do konfliktów i zagrożenia dla ludzi.

Rozwiązanie tych konfliktów wymaga współpracy naukowców, władz i społeczeństwa, a także poszukiwania kompromisów, które pozwolą na współistnienie ludzi i zwierząt w zrównoważony sposób.