jakie zwierzęta żyją na biegunie północnym

Witaj w fascynującym świecie Bieguna Północnego, gdzie zwierzęta przystosowały się do przetrwania w jednym z najbardziej ekstremalnych środowisk na Ziemi. W tym artykule odkryjemy unikalne cechy tego regionu, poznamy różnorodność jego fauny, zrozumiemy, jak zwierzęta przetrwają zimę i dowiemy się, jakie zagrożenia stoją przed nimi. Na koniec, omówimy działania podejmowane w celu ich ochrony i podzielimy się kilkoma ciekawostkami.

Charakterystyka Bieguna Północnego

Biegun Północny to obszar o wyjątkowych warunkach klimatycznych, atmosferycznych i geograficznych. Klimat jest tu skrajnie surowy, z długimi, ciemnymi zimami i krótkimi, chłodnymi latami. Średnia temperatura w zimie wynosi około -30°C, a w lecie nie przekracza 0°C. Wiatry wiejące na Biegunie Północnym są zazwyczaj słabe, ale mogą występować silne wiatry zwane burzami śnieżnymi.

Warunki geograficzne Bieguna Północnego są równie wyjątkowe. Jest to obszar pokryty przez cały rok lodem morskim, który zmienia swoją grubość i zasięg w zależności od pory roku. W lecie lód się topi, odsłaniając wody Oceanu Arktycznego, podczas gdy w zimie lód się rozszerza, tworząc barierę dla statków. Te ekstremalne warunki wpływają na życie zwierząt, które muszą się przystosować, aby przetrwać w tym surowym środowisku.

Zwierzęta lądowe Bieguna Północnego

Na Biegunie Północnym żyje wiele gatunków zwierząt lądowych, które przystosowały się do życia w ekstremalnych warunkach. Należą do nich między innymi:

 • Renifer – charakteryzuje się grubym futrem, które izoluje go od zimna, oraz szerokimi kopytami, które ułatwiają poruszanie się po śniegu.
 • Polarne lisy – mają gęste, białe futro, które zapewnia im kamuflaż i ochronę przed zimnem. Są również doskonałymi myśliwymi, polując na małe ssaki, takie jak lemingi.

Zwierzęta te muszą radzić sobie z trudnych warunkach, takich jak niska temperatura, ograniczone źródła pożywienia czy długotrwała ciemność. W związku z tym opracowały różne strategie przetrwania, takie jak migracja, gromadzenie zapasów tłuszczu czy hibernacja.

Ptaki Bieguna Północnego

Wiele gatunków ptaków migruje na Biegun Północny w celu rozmnażania. Należą do nich między innymi:

 • Mewa trójpalczasta – charakteryzuje się białym upierzeniem z czarnymi plamami na skrzydłach. Gniazduje na klifach i poluje na ryby oraz inne zwierzęta morskie.
 • Alka zwyczajna – ma czarne upierzenie z białym brzuchem i charakterystycznym dziobem. Gniazduje na skalistych wybrzeżach, a pożywienie zdobywa, nurkując pod wodę.

Ptaki te muszą radzić sobie z trudnymi warunkami panującymi na Biegunie Północnym, takimi jak silne wiatry, niska temperatura czy brak pożywienia. W związku z tym opracowały różne strategie przetrwania, takie jak migracja, gromadzenie zapasów tłuszczu czy hibernacja.

Zwierzęta morskie Bieguna Północnego

W wodach Bieguna Północnego żyje wiele gatunków zwierząt morskich, które przystosowały się do życia w zimnej wodzie. Należą do nich między innymi:

 • Mors – charakteryzuje się grubym futrem i warstwą tłuszczu, która izoluje go od zimna. Żywi się głównie rybami i mięczakami.
 • Narwal – ma charakterystyczny, długi kieł, który służy do walki o terytorium i partnerkę. Żywi się głównie rybami i kalmarami.

Zwierzęta te muszą radzić sobie z trudnymi warunkami panującymi w wodach Bieguna Północnego, takimi jak niska temperatura, zmieniający się pokryw lodowy czy ograniczone źródła pożywienia. W związku z tym opracowały różne strategie przetrwania, takie jak migracja, gromadzenie zapasów tłuszczu czy hibernacja.

Ciekawostka Opis
Największy drapieżnik Bieguna Północnego Miś polarny – potrafi polować na fok, morsy, a nawet inne niedźwiedzie.
Najmniejsze zwierzę Bieguna Północnego Leming – mały gryzoń, który żywi się roślinami i nasionami.
Najdłuższa migracja ptaka na Biegunie Północnym Kulik wielki – potrafi przebyć nawet 25 000 km w ciągu jednego roku.

Jak zwierzęta przetrwają zimę na Biegunie Północnym?

Zwierzęta zamieszkujące Biegun Północny muszą radzić sobie z ekstremalnymi warunkami zimowymi, takimi jak niskie temperatury, długotrwała ciemność czy ograniczone źródła pożywienia. W celu przetrwania, stosują różne strategie, takie jak:

 • hibernacja – niektóre gatunki, takie jak niedźwiedź polarny, zapadają w stan głębokiego snu, zwany hibernacją, który pozwala im przetrwać okres zimowy. W tym czasie zwierzęta te zużywają zgromadzone wcześniej zapasy tłuszczu, które dostarczają im energii niezbędnej do życia;
 • migracja – niektóre ptaki, takie jak rybitwy czy bernikle, opuszczają Biegun Północny na zimę, udając się do cieplejszych rejonów. W ten sposób unikają trudnych warunków atmosferycznych oraz mają dostęp do większej ilości pożywienia;
 • gromadzenie zapasów – niektóre zwierzęta, takie jak wiewiórki arktyczne, gromadzą zapasy pożywienia przed nadejściem zimy. Dzięki temu mają dostęp do jedzenia, gdy inne źródła żywności są niedostępne.

Warto zauważyć, że nie wszystkie zwierzęta stosują te same strategie przetrwania. Niektóre gatunki, takie jak renifery czy wilki arktyczne, pozostają aktywne przez cały rok, przystosowując się do trudnych warunków zimowych dzięki specjalnym cechom, takim jak gruba sierść czy warstwa tłuszczu podskórnego.

Zagrożenia dla zwierząt Bieguna Północnego

Zwierzęta Bieguna Północnego stoją przed wieloma zagrożeniami, które mogą wpłynąć na ich populacje oraz ekosystemy, w których żyją. Do najważniejszych z nich należą:

 • zmiany klimatyczne – globalne ocieplenie prowadzi do topnienia lodów arktycznych, co wpływa na siedliska wielu gatunków, takich jak niedźwiedź polarny czy foka grenlandzka. Zmniejszenie powierzchni lodu utrudnia im poruszanie się, polowanie oraz rozmnażanie;
 • zanieczyszczenie – zanieczyszczenie wód i powietrza, spowodowane m.in. przez emisje przemysłowe czy wycieki ropy naftowej, wpływa negatywnie na zdrowie zwierząt oraz na jakość ich siedlisk. Zanieczyszczone wody mogą prowadzić do zmniejszenia populacji ryb, które stanowią podstawę diety wielu gatunków;
 • polowania – niektóre gatunki zwierząt Bieguna Północnego są nadal obiektem polowań, co może prowadzić do ich przetrzebienia. Przykładem może być tu foka grenlandzka, której skóra jest wykorzystywana w przemyśle futrzarskim.

Wszystkie te zagrożenia wpływają na równowagę ekosystemów Bieguna Północnego, a ich długotrwałe skutki mogą być nieodwracalne dla wielu gatunków.

Ochrona zwierząt Bieguna Północnego

W celu ochrony zwierząt Bieguna Północnego oraz ich siedlisk, podejmowane są różne działania, zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Do najważniejszych z nich należą:

 • organizacje ochrony środowiska – takie jak WWF czy Greenpeace, które prowadzą kampanie informacyjne, monitorują stan populacji zwierząt oraz wspierają działania na rzecz ochrony ich siedlisk;
 • międzynarodowe traktaty – takie jak Konwencja o ochronie gatunków migrujących (CMS) czy Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi gatunkami fauny i flory zagrożonych wyginięciem (CITES), które mają na celu ochronę zagrożonych gatunków oraz regulację handlu produktami pochodzenia zwierzęcego.

Dzięki tym działaniom, wiele gatunków zwierząt Bieguna Północnego jest obecnie objętych ochroną, co pozwala na zachowanie ich populacji oraz siedlisk. Jednak nadal istnieje wiele wyzwań, które wymagają dalszych działań i współpracy na rzecz ochrony tego unikalnego ekosystemu.

Ciekawostki o zwierzętach Bieguna Północnego

Zwierzęta Bieguna Północnego skrywają wiele ciekawostek i nieznanych informacji, które warto poznać. Oto kilka z nich:

 • unikalne cechy – wiele gatunków posiada unikalne cechy przystosowawcze, które pozwalają im przetrwać w trudnych warunkach arktycznych. Przykładem może być tu białucha arktyczna, która zmienia kolor sierści z białego na brązowy w zależności od pory roku, co pozwala jej doskonale kamuflować się w otoczeniu;
 • zachowania – niektóre gatunki wykazują interesujące zachowania, takie jak współpraca w polowaniu czy opieka nad młodymi. Przykładem może być tu wilk arktyczny, który poluje w grupach, a także wspólnie opiekuje się młodymi, co zwiększa szanse na przetrwanie potomstwa.

Warto dodać, że Biegun Północny jest także miejscem, gdzie można zaobserwować niezwykłe rekordy. Przykładem może być tu największa kolonia lęgowa ptaków morskich na świecie, znajdująca się na wyspie Wrangel, gdzie gniazduje ponad 2 miliony ptaków, reprezentujących różne gatunki, takie jak mewy, rybitwy czy alki.