jakie zwierzęta żyją na arktyce

Arktyka, jedno z najbardziej surowych i nieprzyjaznych środowisk na Ziemi, jest domem dla wielu unikalnych gatunków zwierząt. Te zwierzęta muszą wykazać niesamowite zdolności adaptacyjne, aby przetrwać w ekstremalnych warunkach. W tym artykule przyjrzymy się bliżej klimatowi Arktyki, zwierzętom, które tam żyją, ich strategiom przetrwania, roli w ekosystemie, a także zagrożeniom, które na nie czyhają i działaniom na rzecz ich ochrony.

Charakterystyka klimatu Arktyki

Arktyka to obszar o wyjątkowo surowych warunkach klimatycznych, które wpływają na życie zwierząt zamieszkujących ten rejon. Niskie temperatury, długotrwała zima i krótkie lato to główne cechy klimatu Arktyki. Średnia temperatura w zimie wynosi około -30°C, a w lecie nie przekracza 10°C. W związku z tym zwierzęta muszą wykazywać się dużą odpornością i przystosować się do trudnych warunków środowiskowych.

Wpływ klimatu na życie zwierząt w Arktyce jest ogromny. Długotrwała zima sprawia, że pokarm jest trudno dostępny, a zwierzęta muszą radzić sobie z niskimi temperaturami. W związku z tym wiele gatunków wykształciło specjalne adaptacje, takie jak gruba warstwa tłuszczu, gęste futro czy zdolność do hibernacji. Ponadto, krótkie lato oznacza, że zwierzęta mają ograniczony czas na rozmnażanie i zdobycie pokarmu na zimę.

Zwierzęta lądowe Arktyki

Na Arktyce żyje wiele gatunków zwierząt lądowych, które muszą radzić sobie z trudnymi warunkami środowiskowymi. Do najbardziej charakterystycznych należą:

 • niedźwiedź polarny – największy drapieżnik lądowy, który przystosował się do życia w zimnym klimacie dzięki grubemu futru, warstwie tłuszczu oraz białemu ubarwieniu, które pozwala mu polować na foki;
 • renifer – gatunek ssaka, który potrafi przetrwać w ekstremalnych warunkach dzięki zdolności do przemieszczania się na dużą odległość w poszukiwaniu pokarmu oraz gęstemu futru, które chroni go przed zimnem;
 • lis polarny – mały drapieżnik, który przystosował się do życia w Arktyce dzięki białemu futru, które pozwala mu unikać drapieżników, oraz zdolności do wykorzystywania różnorodnych źródeł pokarmu.

Wszystkie te zwierzęta wykazują unikalne adaptacje, które pozwalają im przetrwać w trudnych warunkach Arktyki. Dzięki temu są one ważnym elementem ekosystemu tego regionu.

Ptaki Arktyki

Arktyka jest również miejscem życia wielu gatunków ptaków, które wybierają ten rejon ze względu na dostępność pokarmu oraz brak konkurencji. Do najbardziej znanych ptaków arktycznych należą:

 • mewa trójpalczasta – ptak morski, który zamieszkuje wybrzeża Arktyki i poluje na ryby oraz bezkręgowce;
 • rybitwa wielkodzioba – ptak wędrowny, który przybywa na Arktykę w celu rozrodu i poluje na ryby oraz owady;
 • nurzyk polarny – ptak nurzący się, który żyje na otwartym morzu i poluje na ryby oraz skorupiaki.

Te ptaki wybierają Arktykę jako miejsce swojego życia, ponieważ znajdują tam odpowiednie warunki do rozrodu oraz bogate źródła pokarmu. Wiele z nich przystosowało się do życia w zimnym klimacie, na przykład poprzez zmianę upierzenia czy zdolność do nurkowania w zimnej wodzie.

Zwierzęta morskie Arktyki

Wody Arktyki są domem dla wielu gatunków zwierząt morskich, które przystosowały się do życia w zimnym środowisku. Do najbardziej znanych należą:

 • mors – ssak morski, który żyje na lodowcach i poluje na ryby oraz mięczaki. Posiada grube futro oraz warstwę tłuszczu, które chronią go przed zimnem;
 • foka – ssak morski, który żyje na wybrzeżach Arktyki i poluje na ryby oraz skorupiaki. Posiada zdolność do nurkowania na dużą głębokość oraz przystosowania do zimnej wody;
 • wieloryb biały – gatunek wieloryba, który żyje w arktycznych wodach i poluje na ryby oraz bezkręgowce. Posiada grube ciało oraz warstwę tłuszczu, które chronią go przed zimnem.

Te zwierzęta morskie wykazują szereg przystosowań do życia w zimnym środowisku, takich jak gruba warstwa tłuszczu, zdolność do nurkowania czy specjalne narządy pozwalające im wykorzystywać tlen z wody. Dzięki temu odgrywają ważną rolę w ekosystemie Arktyki.

Gatunek Przystosowania do życia w Arktyce Rola w ekosystemie
Niedźwiedź polarny Grube futro, warstwa tłuszczu, białe ubarwienie Drapieżnik, poluje na foki
Renifer Gęste futro, zdolność do przemieszczania się na dużą odległość Roślinożerca, wpływa na rozmieszczenie roślinności
Lis polarny Białe futro, zdolność do wykorzystywania różnorodnych źródeł pokarmu Drapieżnik, poluje na gryzonie i ptaki
Mewa trójpalczasta Zmiana upierzenia, zdolność do nurkowania Poluje na ryby i bezkręgowce, wpływa na ich populacje
Mors Grube futro, warstwa tłuszczu, zdolność do nurkowania Poluje na ryby i mięczaki, wpływa na ich populacje

Jak zwierzęta Arktyki przetrwają zimę?

Zwierzęta zamieszkujące Arktykę muszą zmierzyć się z ekstremalnymi warunkami panującymi w tym regionie, szczególnie podczas długiej i mroźnej zimy. Aby przetrwać, stosują różne strategie przetrwania, takie jak:

 • hibernacja – niektóre gatunki, takie jak zające polarne, zapadają w głęboki sen na czas zimy, aby oszczędzać energię i zmniejszyć zapotrzebowanie na pokarm;
 • migracje – wiele ptaków, takich jak rybitwy wielkodziobe czy mewy trójpalczaste, opuszcza Arktykę na zimę, udając się do cieplejszych rejonów;
 • gromadzenie zapasów tłuszczu – zwierzęta takie jak niedźwiedzie polarne czy foki, przed zimą gromadzą duże ilości tłuszczu, który pozwala im przetrwać okres, gdy pokarm jest trudno dostępny.

Warto zauważyć, że nie wszystkie zwierzęta Arktyki stosują te same strategie przetrwania. Niedźwiedź polarny, na przykład, nie hibernuje, ale prowadzi bardziej aktywny tryb życia w zimie, polując na foki. Z kolei renifery, mimo trudnych warunków, pozostają na terenach arktycznych przez cały rok, przystosowując się do zmieniających się warunków środowiskowych.

Rola zwierząt w ekosystemie Arktyki

Zwierzęta zamieszkujące Arktykę odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemu tego regionu. Ich znaczenie dla innych gatunków i środowiska obejmuje:

 • utrzymanie łańcuchów pokarmowych – zwierzęta arktyczne są częścią złożonych łańcuchów pokarmowych, które utrzymują równowagę między producentami (roślinami), konsumentami (zwierzętami) i destruentami (rozłożenie materii organicznej);
 • rozprzestrzenianie nasion i zarodników – niektóre gatunki, takie jak renifery, przyczyniają się do rozprzestrzeniania nasion i zarodników roślin, co wpływa na ich rozmieszczenie i różnorodność.

Warto również wspomnieć, że zwierzęta Arktyki są ważnym elementem kultury i gospodarki rdzennych mieszkańców tego regionu. Na przykład, Inuici od wieków polują na morsy, foki czy wieloryby, które dostarczają im mięsa, tłuszczu i materiałów do produkcji narzędzi czy odzieży.

Zagrożenia dla zwierząt Arktyki

Zwierzęta Arktyki stają w obliczu wielu zagrożeń, które mogą wpłynąć na ich przetrwanie. Do najważniejszych z nich należą:

 • zmiany klimatyczne – globalne ocieplenie prowadzi do topnienia lodów arktycznych, co wpływa na dostępność siedlisk i pokarmu dla wielu gatunków, takich jak niedźwiedź polarny czy foka grenlandzka;
 • zanieczyszczenie – związki chemiczne, takie jak pestycydy czy metale ciężkie, przenikają do Arktyki z innych rejonów świata, gromadząc się w organizmach zwierząt i wpływając na ich zdrowie;
 • polowania – niektóre gatunki, takie jak mors czy wieloryb biały, są nadal obiektem polowań, co może prowadzić do ich przetrzebienia i zagrożenia wyginięciem.

Warto zauważyć, że zagrożenia te często wzajemnie się wzmacniają, co sprawia, że sytuacja zwierząt Arktyki staje się coraz bardziej niepewna.

Ochrona zwierząt Arktyki

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia dla zwierząt Arktyki, podejmowane są różne działania na rzecz ich ochrony. Do najważniejszych z nich należą:

 • tworzenie rezerwatów – na obszarach o szczególnym znaczeniu dla zwierząt arktycznych, takich jak miejsca lęgowe ptaków czy siedliska niedźwiedzi polarnych, tworzone są rezerwaty przyrody, które mają na celu ochronę tych gatunków i ich środowiska;
 • ograniczanie polowań – w celu zapewnienia zrównoważonego korzystania z zasobów fauny arktycznej, wprowadzane są regulacje dotyczące polowań, takie jak kwoty czy okresy ochronne;
 • programy ochrony gatunków zagrożonych – dla niektórych gatunków, takich jak wieloryb biały czy foka grenlandzka, opracowywane są specjalne programy ochrony, które mają na celu zwiększenie ich liczebności i poprawę warunków życia.

Działania te są realizowane zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, przez różne organizacje i instytucje zajmujące się ochroną przyrody. Współpraca międzynarodowa jest szczególnie ważna w przypadku Arktyki, która jest wspólnym dziedzictwem całej ludzkości i wymaga globalnego zaangażowania na rzecz jej ochrony.