jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy

Sen zimowy to fascynujący proces, który pozwala wielu gatunkom zwierząt przetrwać surowe warunki zimowe. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, dowiemy się, które zwierzęta zapadają w sen zimowy, jak się do niego przygotowują i jakie zagrożenia na nie czekają. Omówimy również różnicę między snem zimowym a hibernacją oraz to, jak my, ludzie, możemy pomóc zwierzętom przetrwać ten trudny okres.

Co to jest sen zimowy?

Sen zimowy to okresowy stan spoczynku, w który zapadają niektóre gatunki zwierząt w celu przetrwania trudnych warunków zimowych. W czasie snu zimowego zwierzęta wykazują znaczne obniżenie tempa przemian metabolicznych, obniżenie temperatury ciała oraz zmniejszenie aktywności ruchowej. Dzięki temu są w stanie przetrwać okres zimy, kiedy pokarm jest trudno dostępny, a niskie temperatury mogą być niebezpieczne dla ich życia.

Sen zimowy pełni kilka ważnych funkcji w życiu zwierząt. Przede wszystkim pozwala im oszczędzać energię, gdyż w stanie spoczynku zużywają znacznie mniej kalorii niż w czasie aktywności. Ponadto, sen zimowy chroni zwierzęta przed drapieżnikami, które również mają trudności z pozyskaniem pożywienia w zimowych warunkach. Wreszcie, sen zimowy umożliwia zwierzętom przetrwanie ekstremalnych warunków atmosferycznych, takich jak silne mrozy czy śnieżyce.

Jakie zwierzęta zapadają w sen zimowy?

Wiele gatunków zwierząt zapada w sen zimowy, jednak różnią się one między sobą pod względem intensywności tego stanu oraz czasu trwania. Wśród zwierząt zapadających w sen zimowy można wyróżnić:

 • Ssaki – np. niedźwiedzie, jeże, borsuki, wiewiórki
 • Ptaki – np. zięby, sikory, kowaliki
 • Gady – np. jaszczurki, węże, żółwie
 • Płazy – np. żaby, ropuchy, traszki
 • Owady – np. motyle, mrówki, pszczoły

Warto zaznaczyć, że nie wszystkie gatunki zwierząt zapadają w sen zimowy. Niektóre z nich, takie jak wilki czy jelenie, pozostają aktywne przez cały rok, a inne migrują w cieplejsze rejony.

Jak zwierzęta przygotowują się do snu zimowego?

Przygotowania do snu zimowego zaczynają się już w okresie jesieni. Zwierzęta podejmują wtedy różne działania, które mają na celu zapewnienie im przetrwania w trudnych zimowych warunkach. Do najważniejszych należą:

 • Gromadzenie zapasów – zwierzęta, takie jak wiewiórki czy myszy, zbierają i magazynują pokarm, który będzie im potrzebny w czasie snu zimowego.
 • Budowanie kryjówek – wiele gatunków zwierząt buduje specjalne kryjówki, które mają chronić je przed zimnem i drapieżnikami. Przykładem mogą być nory jeży czy gniazda ptaków.
 • Zmiany w organizmie zwierzęcia – w celu przystosowania się do snu zimowego, organizmy zwierząt przechodzą szereg zmian, takich jak gromadzenie tłuszczu, zmniejszenie aktywności metabolicznej czy obniżenie temperatury ciała.

Jak wygląda sen zimowy u różnych gatunków zwierząt?

Sen zimowy może przybierać różne formy w zależności od gatunku zwierzęcia. Oto kilka przykładów:

Niedźwiedzie – zapadają w głęboki sen zimowy, który trwa nawet kilka miesięcy. W tym czasie ich temperatura ciała obniża się, a tętno spada z około 40 do 8 uderzeń na minutę. Niedźwiedzie nie jedzą ani nie piją w czasie snu zimowego, a ich organizm utrzymuje się dzięki zgromadzonym wcześniej zapasom tłuszczu.

Jeże – sen zimowy u jeży trwa około 5-6 miesięcy. W tym czasie ich temperatura ciała spada do około 5°C, a tętno do 5 uderzeń na minutę. Jeże budują specjalne nory z liści i traw, w których spędzają zimę.

Żółwie – sen zimowy u żółwi trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od gatunku. W tym czasie ich temperatura ciała obniża się, a aktywność metaboliczna spada. Żółwie zimują zwykle na dnie zbiorników wodnych, gdzie są chronione przed zimnem i drapieżnikami.

Motyle – niektóre gatunki motyli zapadają w sen zimowy w postaci poczwarki. W tym stanie są w stanie przetrwać nawet bardzo niskie temperatury, a ich aktywność metaboliczna jest minimalna. Wiosną z poczwarek wyłaniają się dorosłe motyle, które rozpoczynają nowy cykl życia.

Gatunek zwierzęcia Czas trwania snu zimowego Temperatura ciała w czasie snu zimowego
Niedźwiedź kilka miesięcy 30-35°C
Jeż 5-6 miesięcy ok. 5°C
Żółw kilka tygodni – kilka miesięcy 10-15°C
Motyl cała zima (w postaci poczwarki) zbliżona do temperatury otoczenia

Czy sen zimowy jest niebezpieczny dla zwierząt?

Sen zimowy, mimo że jest naturalnym procesem przystosowania zwierząt do trudnych warunków zimowych, wiąże się z pewnymi zagrożeniami. Należy jednak pamiętać, że dla większości gatunków zapadających w sen zimowy, korzyści z tego stanu przeważają nad potencjalnymi niebezpieczeństwami. Oto niektóre z nich:

 • Brak pożywienia – zwierzęta zapadające w sen zimowy muszą zgromadzić odpowiednie zapasy tłuszczu, aby przetrwać cały okres zimowy. Jeśli nie uda im się to, mogą obudzić się zbyt wcześnie i nie znaleźć wystarczającej ilości pożywienia.
 • Niskie temperatury – mimo że sen zimowy pozwala zwierzętom przetrwać niskie temperatury, to jednak zbyt niskie wartości mogą być dla nich śmiertelne, zwłaszcza jeśli ich kryjówka nie zapewnia wystarczającej izolacji termicznej.
 • Drapieżniki – zwierzęta śpiące zimą są bardziej narażone na ataki drapieżników, które mogą wykorzystać ich bezbronność.

Warto zauważyć, że niektóre gatunki zwierząt, takie jak niedźwiedzie, potrafią w trakcie snu zimowego obniżyć swój metabolizm, ale jednocześnie pozostać w miarę czujne, co pozwala im na szybkie reagowanie na ewentualne zagrożenia.

Czy wszystkie zwierzęta zapadają w sen zimowy?

Nie wszystkie gatunki zwierząt zapadają w sen zimowy. Wiele z nich stosuje inne strategie przetrwania w trudnych warunkach zimowych. Przykłady takich strategii to:

 • Migracje – niektóre gatunki, takie jak ptaki czy motyle, przemieszczają się w cieplejsze rejony na zimę, aby uniknąć niskich temperatur i braku pożywienia.
 • Adaptacje fizjologiczne – niektóre zwierzęta, takie jak renifer, potrafią przystosować się do niskich temperatur dzięki specjalnym adaptacjom, takim jak gruba warstwa tłuszczu czy gęste futro.

Warto dodać, że niektóre gatunki zwierząt, takie jak wilki czy lisy, pozostają aktywne przez całą zimę, polując na inne zwierzęta lub szukając pożywienia w inny sposób.

Czy sen zimowy to to samo co hibernacja?

Choć sen zimowy i hibernacja są często używane zamiennie, to jednak są to dwa różne stany, które różnią się pod względem procesów fizjologicznych. Oto główne różnice między snem zimowym a hibernacją:

 • Metabolizm – w trakcie hibernacji zwierzęta obniżają swój metabolizm do znacznie niższego poziomu niż w przypadku snu zimowego. Dzięki temu są w stanie przetrwać dłuższy czas bez pożywienia.
 • Temperatura ciała – podczas hibernacji temperatura ciała zwierząt spada do wartości zbliżonych do temperatury otoczenia, podczas gdy w trakcie snu zimowego jest ona wyższa.

Warto zauważyć, że niektóre gatunki zwierząt, takie jak jeże czy nietoperze, zapadają w hibernację, podczas gdy inne, jak niedźwiedzie czy borsuki, przechodzą jedynie w sen zimowy.

Jak człowiek może pomóc zwierzętom przetrwać sen zimowy?

Współczesny człowiek, mając świadomość potrzeb zwierząt zapadających w sen zimowy, może podjąć różne działania, aby im pomóc przetrwać ten trudny okres. Oto kilka sposobów, w jakie można wspierać te gatunki:

 • Dostarczanie pożywienia – zwłaszcza w przypadku ptaków, można podawać dodatkowe źródła pożywienia, takie jak karmniki z nasionami czy tłuszczem.
 • Budowa schronień – można tworzyć specjalne kryjówki dla zwierząt, takie jak budy dla jeży czy skrzynki lęgowe dla ptaków.
 • Ochrona przed drapieżnikami – należy dbać o to, aby zwierzęta domowe, takie jak psy czy koty, nie stanowiły zagrożenia dla śpiących zimą zwierząt.

Ważne jest również, aby szanować środowisko naturalne zwierząt, nie niszcząc ich kryjówek ani nie zakłócając ich spokoju podczas snu zimowego. Troska o dobrostan zwierząt i dbanie o ich potrzeby to ważny element odpowiedzialnego współistnienia z przyrodą.