jakie zwierzęta trzeba rejestrować

W Polsce obowiązuje prawo, które nakłada na właścicieli zwierząt obowiązek ich rejestracji. W tym artykule omówimy szczegółowo przepisy prawne dotyczące rejestracji zwierząt, zarówno domowych, jak i gospodarskich. Dowiesz się, które zwierzęta muszą być zarejestrowane, jak przebiega proces rejestracji oraz jakie są konsekwencje niewypełnienia tego obowiązku.

Obowiązek rejestracji zwierząt w Polsce

W Polsce obowiązek rejestracji zwierząt wynika z przepisów prawa, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz ochronę zdrowia publicznego. Rejestracja pozwala na kontrolowanie populacji zwierząt, zapobieganie ich bezdomności oraz śledzenie pochodzenia i historii zdrowotnej.

Nie wszystkie zwierzęta domowe muszą być zarejestrowane. Obowiązek ten dotyczy głównie psów, niektórych gatunków zwierząt egzotycznych oraz zwierząt gospodarskich. W przypadku niewypełnienia tego obowiązku, właściciel zwierzęcia może zostać ukarany mandatem lub innymi sankcjami.

Jakie zwierzęta domowe muszą być zarejestrowane?

W Polsce obowiązek rejestracji dotyczy następujących zwierząt domowych:

 • psy – wszystkie rasy, bez względu na wiek i wielkość,
 • niektóre gatunki zwierząt egzotycznych – w zależności od przepisów dotyczących poszczególnych gatunków,
 • zwierzęta gospodarskie – takie jak krowy, świnie, konie, owce czy kozy.

Konsekwencje niewypełnienia obowiązku rejestracji zwierzęcia mogą być różne, w zależności od gatunku zwierzęcia i sytuacji. Najczęściej są to mandaty, ale mogą też wystąpić inne sankcje, takie jak konfiskata zwierzęcia czy odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez zwierzę.

Rejestracja psów – jak to zrobić?

Proces rejestracji psów jest stosunkowo prosty i odbywa się w odpowiednich jednostkach administracji samorządowej, takich jak urząd gminy, miasta czy dzielnicy. Aby zarejestrować psa, należy zgłosić się do odpowiedniego urzędu z następującymi dokumentami:

 • dowód osobisty właściciela psa,
 • książeczka zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami przeciwko wściekliźnie,
 • zaświadczenie o ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej właściciela za szkody wyrządzone przez psa (w niektórych gminach).

Opłata za rejestrację psa może być różna w zależności od gminy, jednak zazwyczaj wynosi od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych. Po zarejestrowaniu psa, właściciel otrzymuje numer identyfikacyjny oraz obowiązkowy element oznaczenia psa, czyli np. czip lub znacznik.

Czy koty również muszą być zarejestrowane?

W Polsce nie ma ogólnego obowiązku rejestracji kotów. Jednak w niektórych gminach wprowadzono lokalne przepisy, które nakładają na właścicieli kotów obowiązek ich rejestracji. W takim przypadku proces rejestracji kotów jest podobny do rejestracji psów i odbywa się w odpowiednich jednostkach administracji samorządowej.

Warto jednak zwrócić uwagę, że niezależnie od obowiązku rejestracji, właściciele kotów powinni dbać o ich zdrowie, regularne szczepienia oraz identyfikację, np. poprzez założenie czipa. Dzięki temu, w przypadku zaginięcia kota, będzie można go łatwiej odnaleźć i zidentyfikować.

Tabela: Ciekawostki dotyczące rejestracji zwierząt

Ciekawostka Opis
Rejestracja psów rasowych W przypadku psów rasowych, oprócz rejestracji w urzędzie, warto również zarejestrować psa w odpowiedniej organizacji kynologicznej, która prowadzi księgi rodowodowe.
Rejestracja zwierząt egzotycznych W przypadku niektórych gatunków zwierząt egzotycznych, obowiązek rejestracji może wiązać się z koniecznością uzyskania specjalnych zezwoleń, np. na posiadanie zwierzęcia chronionego.
Rejestracja zwierząt gospodarskich Rejestracja zwierząt gospodarskich ma na celu kontrolę populacji, zapewnienie bezpieczeństwa żywności oraz ochronę zdrowia zwierząt i ludzi. W przypadku niektórych gatunków, np. świń, obowiązuje również system identyfikacji indywidualnej.

Rejestracja zwierząt gospodarskich – kiedy jest wymagana?

Rejestracja zwierząt gospodarskich, takich jak krowy, świnie czy konie, jest obowiązkowa w Polsce. Przepisy dotyczące rejestracji zwierząt gospodarskich regulują różne akty prawne, w tym ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt czy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rejestracja ta ma na celu kontrolowanie populacji zwierząt gospodarskich, zapewnienie ich zdrowia oraz monitorowanie przemieszczania się zwierząt między gospodarstwami.

Rejestracja zwierząt gospodarskich jest wymagana w przypadku:

 • utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęcia hodowli zwierząt gospodarskich,
 • wprowadzenia nowych zwierząt do istniejącej hodowli,
 • przemieszczania zwierząt między różnymi gospodarstwami.

Czy egzotyczne zwierzęta domowe muszą być zarejestrowane?

W przypadku egzotycznych zwierząt domowych, takich jak węże, papugi czy tarantule, obowiązek rejestracji zależy od konkretnego gatunku zwierzęcia oraz przepisów dotyczących ochrony gatunkowej. W Polsce obowiązują przepisy dotyczące ochrony gatunkowej zwierząt, które są zawarte w ustawie o ochronie przyrody oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Rejestracja egzotycznych zwierząt domowych może być wymagana, jeśli:

 • zwierzę jest objęte ochroną gatunkową na terenie Polski,
 • zwierzę jest zagrożone wyginięciem lub jest gatunkiem rzadkim,
 • zwierzę pochodzi z nielegalnego handlu lub zostało przemycone.

Jakie są konsekwencje niewypełnienia obowiązku rejestracji zwierzęcia?

Niewypełnienie obowiązku rejestracji zwierzęcia może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych. W zależności od konkretnej sytuacji, właściciel zwierzęcia może zostać ukarany grzywną, a w przypadku zwierząt gospodarskich także ograniczeniem możliwości handlu nimi lub utratą dopłat unijnych.

Przykładowe kary i sankcje za niewypełnienie obowiązku rejestracji zwierzęcia to:

 • grzywna w przypadku niezarejestrowania psa,
 • grzywna za niezarejestrowanie zwierzęcia gospodarskiego,
 • utratę dopłat unijnych w przypadku niezarejestrowania zwierząt gospodarskich,
 • konfiskatę zwierzęcia w przypadku niezarejestrowania egzotycznych zwierząt domowych objętych ochroną gatunkową.

Rejestracja zwierząt – najczęściej zadawane pytania

Wiele osób ma pytania dotyczące rejestracji zwierząt, dlatego poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tej kwestii:

Czy muszę rejestrować psa, jeśli nie opuszczam z nim posesji?

Tak, obowiązek rejestracji psa dotyczy wszystkich właścicieli psów, niezależnie od tego, czy pies opuszcza posesję, czy nie.

Czy muszę rejestrować zwierzęta gospodarskie, jeśli hoduję je tylko dla własnych potrzeb?

Tak, obowiązek rejestracji zwierząt gospodarskich dotyczy wszystkich hodowców, niezależnie od celu hodowli.

Czy muszę rejestrować egzotyczne zwierzę domowe, jeśli nie jest objęte ochroną gatunkową?

Jeśli egzotyczne zwierzę domowe nie jest objęte ochroną gatunkową, nie ma obowiązku jego rejestracji. Jednak warto sprawdzić przepisy dotyczące konkretnej grupy zwierząt, gdyż mogą one różnić się w zależności od gatunku.