Jakie zwierzęta są zagrożone wyginięciem?

jakie zwierzęta są zagrożone wyginięciem

W obliczu rosnącego kryzysu bioróżnorodności, zagrożenie wyginięciem gatunków zwierząt staje się coraz bardziej palącym problemem. W tym artykule omówimy, czym jest zagrożenie wyginięciem, jakie są jego przyczyny i konsekwencje, które gatunki są najbardziej narażone, a także jakie działania są podejmowane na rzecz ochrony zagrożonych gatunków, zarówno na świecie, jak i w Polsce.

Czym jest zagrożenie wyginięciem dla gatunków zwierząt?

Zagrożenie wyginięciem to sytuacja, w której dany gatunek zwierząt jest na skraju zniknięcia z powierzchni Ziemi. Kryteria określania tego stanu obejmują między innymi: spadek liczebności populacji, utratę siedlisk, izolację populacji czy też niską zdolność do reprodukcji. Zagrożenie wyginięciem może prowadzić do nieodwracalnych skutków dla gatunku oraz całego ekosystemu, w którym żyje.

W celu oceny stopnia zagrożenia gatunków, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) opracowała system kategorii zagrożenia, obejmujący między innymi:

 • gatunki krytycznie zagrożone (CR) – oznacza to, że gatunek ma bardzo wysokie ryzyko wyginięcia w stanie dzikim w najbliższej przyszłości,
 • gatunki zagrożone (EN) – gatunek ma wysokie ryzyko wyginięcia w stanie dzikim,
 • gatunki narażone (VU) – gatunek ma wysokie ryzyko zniknięcia z powierzchni Ziemi, ale nie jest jeszcze zagrożony ani krytycznie zagrożony.

Jakie są główne przyczyny zagrożenia wyginięciem zwierząt?

Przyczyny zagrożenia wyginięciem zwierząt są różnorodne, ale można wyróżnić kilka głównych czynników, takich jak:

 • utrata siedlisk – wynikająca z działalności człowieka, takiej jak wylesianie, urbanizacja czy rolnictwo,
 • kłusownictwo – nielegalne polowania na zwierzęta, często w celu pozyskania cennych części ciała, takich jak kości, skóry czy rogi,
 • zmiany klimatu – prowadzące do zmian w ekosystemach, na które zwierzęta nie są w stanie się przystosować,
 • zanieczyszczenie środowiska – wpływające negatywnie na zdrowie zwierząt oraz dostępność pokarmu,
 • wprowadzanie obcych gatunków – konkurencja o pokarm i siedliska z gatunkami inwazyjnymi może prowadzić do spadku liczebności populacji rodzimych gatunków.

Jakie zwierzęta są najbardziej zagrożone wyginięciem?

Wśród gatunków zwierząt najbardziej zagrożonych wyginięciem można wymienić między innymi:

 • orangutana borneańskiego (Pongo pygmaeus) – zagrożony głównie przez wylesianie oraz polowania,
 • nosorożca jawajskiego (Rhinoceros sondaicus) – krytycznie zagrożony z powodu kłusownictwa oraz utraty siedlisk,
 • tygrysa chińskiego (Panthera tigris amoyensis) – zagrożony przede wszystkim przez kłusownictwo oraz utratę siedlisk,
 • goryla górskiego (Gorilla beringei beringei) – krytycznie zagrożony z powodu utraty siedlisk, polowań oraz chorób.

Warto zwrócić uwagę, że zagrożenie wyginięciem dotyczy nie tylko gatunków egzotycznych, ale również tych występujących w Polsce, takich jak żubr czy wilk.

Czy są zwierzęta, które już wyginęły?

Tak, w historii Ziemi wiele gatunków zwierząt wyginęło, zarówno z przyczyn naturalnych, jak i związanych z działalnością człowieka. Przykłady gatunków, które już wyginęły, to między innymi:

 • dodo (Raphus cucullatus) – ptak z Mauritiusa, który wyginął w XVII wieku z powodu polowań oraz wprowadzenia na wyspę obcych gatunków,
 • tygrys tasmański (Thylacinus cynocephalus) – ssak z Tasmanii, który wyginął w XX wieku z powodu polowań oraz utraty siedlisk.

Wyginięcie gatunków może prowadzić do poważnych konsekwencji dla ekosystemów, takich jak zmniejszenie bioróżnorodności czy zaburzenie równowagi międzygatunkowej.

Gatunek Status zagrożenia (IUCN) Liczba żyjących osobników
Żółw galapagoski (Chelonoidis nigra) Zagrożony (EN) Ok. 20 000
Panda wielka (Ailuropoda melanoleuca) Narażony (VU) Ok. 1 800
Słoń afrykański (Loxodonta africana) Narażony (VU) Ok. 415 000
Rekin biały (Carcharodon carcharias) Narażony (VU) Ok. 3 500

Globalne inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonych gatunków

Na świecie istnieje wiele międzynarodowych organizacji i programów, które mają na celu ochronę zagrożonych gatunków. Ich działania obejmują m.in. monitorowanie stanu populacji, opracowywanie strategii ochrony, prowadzenie badań naukowych oraz edukację społeczeństwa. Do najważniejszych globalnych inicjatyw należą:

 • WWF (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody) – międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest ochrona przyrody i zrównoważony rozwój. WWF prowadzi projekty ochronne na całym świecie, współpracując z lokalnymi społecznościami, naukowcami, rządami i innymi organizacjami.
 • IUCN (Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) – organizacja, która opracowuje Czerwoną Listę zagrożonych gatunków, stanowiącą kluczowe źródło informacji o stanie zachowania różnych gatunków na świecie. IUCN również prowadzi działania na rzecz ochrony siedlisk, wprowadzania zrównoważonych praktyk gospodarowania oraz wspierania lokalnych społeczności w ochronie przyrody.

Współpraca międzynarodowa w zakresie ochrony zagrożonych gatunków jest niezbędna, aby skutecznie przeciwdziałać globalnym zagrożeniom, takim jak utrata siedlisk czy zmiany klimatu. Działania podejmowane przez globalne inicjatywy przyczyniają się do poprawy sytuacji wielu zagrożonych gatunków, jednak wiele z nich nadal pozostaje w krytycznym stanie i wymaga dalszych wysiłków na rzecz ochrony.

Polskie inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonych gatunków

W Polsce również podejmowane są działania na rzecz ochrony zagrożonych gatunków. W ramach tych działań realizowane są m.in. programy ochrony gatunków, wprowadzane są prawne regulacje oraz działają organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną przyrody. W Polsce szczególnie ważne są:

 • Programy ochrony gatunków – opracowywane przez Ministerstwo Środowiska oraz naukowców, mają na celu ochronę konkretnych zagrożonych gatunków, takich jak np. żubr, bocian czarny czy orlik krzykliwy. Programy te obejmują m.in. monitorowanie populacji, ochronę siedlisk, reintrodukcję oraz edukację społeczeństwa.
 • Organizacje pozarządowe – takie jak Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” czy Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które prowadzą działania na rzecz ochrony zagrożonych gatunków, m.in. poprzez prowadzenie badań naukowych, organizowanie akcji społecznych czy współpracę z lokalnymi społecznościami.

Polskie inicjatywy na rzecz ochrony zagrożonych gatunków przyczyniają się do poprawy sytuacji wielu gatunków na terenie kraju. Jednak, podobnie jak na świecie, wiele z nich nadal pozostaje zagrożonych i wymaga dalszych działań na rzecz ochrony.

Co możemy zrobić, aby pomóc zagrożonym gatunkom?

Każdy z nas może przyczynić się do ochrony zagrożonych gatunków poprzez zmianę swoich nawyków konsumenckich, wsparcie organizacji ochrony przyrody oraz edukację. Oto kilka praktycznych porad, jak możemy pomóc zagrożonym gatunkom:

 • Zmiana nawyków konsumenckich – kupowanie produktów pochodzących z zrównoważonych źródeł, unikanie produktów z nielegalnego kłusownictwa czy ograniczenie zużycia plastiku.
 • Wsparcie organizacji ochrony przyrody – przekazywanie darowizn na rzecz organizacji zajmujących się ochroną zagrożonych gatunków, uczestnictwo w akcjach społecznych czy wolontariat.
 • Edukacja – poszerzanie swojej wiedzy na temat zagrożonych gatunków, uczestnictwo w warsztatach czy wykładach oraz edukowanie innych na temat problemów związanych z ochroną przyrody.

Działania podejmowane przez każdego z nas mają wpływ na stan środowiska i los zagrożonych gatunków. Dlatego warto zastanowić się, co możemy zrobić, aby pomóc im przetrwać i zadbać o bioróżnorodność na naszej planecie.

Czy ochrona zagrożonych gatunków ma znaczenie dla ludzi?

Ochrona zagrożonych gatunków jest ważna nie tylko dla samej przyrody, ale także dla ludzi. Bioróżnorodność oraz zdrowe ekosystemy mają kluczowe znaczenie dla naszego zdrowia i dobrobytu. Oto kilka powodów, dla których ochrona zagrożonych gatunków ma znaczenie dla ludzi:

 • Utrzymanie bioróżnorodności – różnorodność gatunków jest niezbędna dla zachowania równowagi w ekosystemach, a także dla utrzymania ich zdolności do dostarczania usług ekosystemowych, takich jak produkcja tlenu, zapylanie czy utrzymanie jakości wody.
 • Znaczenie ekosystemów dla zdrowia i dobrobytu ludzi – zdrowe ekosystemy dostarczają nam czystej wody, powietrza, żywności oraz surowców, które są niezbędne dla naszego życia. Ponadto, przyroda ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie psychiczne i fizyczne, np. poprzez kontakt z zielenią czy obserwację dzikiej przyrody.

Dbając o ochronę zagrożonych gatunków, dbamy również o nasze własne dobro. Dlatego warto angażować się w działania na rzecz ochrony przyrody i zastanowić się, co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do zachowania bioróżnorodności na naszej planecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top