jakie zwierzęta robią zapasy na zimę

Przygotowanie do zimy to kluczowy element przetrwania dla wielu gatunków zwierząt. Metody te są różnorodne i zależą od gatunku, środowiska i dostępności zasobów. W tym artykule omówimy różne strategie, które zwierzęta stosują do gromadzenia zapasów, od przechowywania jedzenia w norach, przez tworzenie tłuszczowych rezerw, po hibernację. Zrozumienie tych procesów pomoże nam lepiej zrozumieć i docenić złożoność i różnorodność natury.

Sposoby gromadzenia zapasów przez zwierzęta

Zwierzęta stosują różne metody gromadzenia zapasów na zimę, aby przetrwać trudne warunki atmosferyczne i brak dostępności pokarmu. Niektóre z tych metod to:

 • Przechowywanie jedzenia w norach – niektóre gatunki zwierząt, takie jak wiewiórki czy myszy, zbierają pokarm w cieplejszych miesiącach, a następnie przechowują go w swoich norach, aby mieć dostęp do jedzenia podczas zimy.
 • Tworzenie tłuszczu ciała – zwierzęta takie jak niedźwiedzie czy foki, zamiast gromadzić pokarm, przygotowują się na zimę poprzez tuczenie się i tworzenie rezerw tłuszczowych, które zapewnią im energię w okresie zimowym.
 • Gromadzenie nasion – niektóre ptaki, takie jak sikory czy zięby, zbierają nasiona w cieplejszych miesiącach i przechowują je w ukrytych miejscach, aby móc się nimi posilić podczas zimy.

Zwierzęta gromadzące pokarm na zimę

Różne gatunki zwierząt stosują strategię gromadzenia pokarmu na zimę, aby przetrwać trudne warunki atmosferyczne. Przykłady takich zwierząt to:

 • Wiewiórki – te małe gryzonie są znane z gromadzenia orzechów i innych pokarmów, które przechowują w swoich norach lub w ukrytych miejscach na drzewach.
 • Myszy – podobnie jak wiewiórki, myszy zbierają pokarm, taki jak nasiona czy owady, i przechowują go w swoich norach na zimę.
 • Niedźwiedzie – choć niedźwiedzie gromadzą tłuszczowe rezerwy na zimę, to również mogą przechowywać pokarm, taki jak owoce czy miód, w swoich legowiskach.

Zwierzęta tworzące tłuszczowe rezerwy na zimę

Niektóre zwierzęta zamiast gromadzić pokarm na zimę, przygotowują się do niej poprzez tuczenie się i tworzenie rezerw tłuszczowych. Przykłady takich zwierząt to:

 • Niedźwiedzie – te potężne ssaki gromadzą tłuszczowe rezerwy na zimę, które zapewnią im energię podczas długiego okresu spoczynku.
 • Foki – te morskie ssaki również gromadzą tłuszczowe rezerwy na zimę, które zapewnią im izolację termiczną i energię w trudnych warunkach zimowych.

Jak ptaki radzą sobie z zimą?

Ptaki stosują różne strategie przetrwania zimy, takie jak:

 • Migracje – niektóre ptaki, takie jak bociany czy jaskółki, migrują na cieplejsze tereny na zimę, aby uniknąć trudnych warunków atmosferycznych i braku pokarmu.
 • Gromadzenie pokarmu – jak wspomniano wcześniej, niektóre ptaki, takie jak sikory czy zięby, zbierają nasiona i przechowują je w ukrytych miejscach na zimę.
 • Zmiana diety – niektóre ptaki, takie jak kosy czy drozdy, zmieniają swoją dietę na zimę, zjadając głównie owoce i nasiona zamiast owadów.
Zwierzę Strategia przetrwania zimy
Wiewiórka Gromadzenie pokarmu w norach
Niedźwiedź Tworzenie tłuszczowych rezerw
Sikora Gromadzenie nasion
Foka Tworzenie tłuszczowych rezerw i izolacji termicznej
Bocian Migracja na cieplejsze tereny

Zwierzęta hibernujące na zimę

Hibernacja to strategia przetrwania zimy stosowana przez wiele gatunków zwierząt. Polega na obniżeniu tempa przemiany materii, spadku temperatury ciała oraz zmniejszeniu aktywności fizycznej. W trakcie hibernacji zwierzęta wykorzystują zgromadzone wcześniej rezerwy tłuszczowe. Przykłady zwierząt hibernujących na zimę to:

 • jeże – te małe ssaki wykorzystują hibernację jako sposób na przetrwanie zimy, gdy pokarm jest trudno dostępny. Przed zimą jeże tuczą się, aby zgromadzić rezerwy tłuszczowe, które pozwolą im przetrwać okres hibernacji.
 • nietoperze – większość gatunków nietoperzy hibernuje w zimie, aby przetrwać okres, gdy owady, będące ich głównym źródłem pokarmu, są niedostępne. Nietoperze wybierają na miejsce hibernacji jaskinie, piwnice czy strychy, gdzie temperatura jest stosunkowo stała.

Inne zwierzęta, które hibernują na zimę, to m.in. ziemnowodne, takie jak ropuchy czy żaby, oraz niektóre gryzonie, jak na przykład susły. Hibernacja pozwala im przetrwać okres zimy, gdy pokarm jest trudno dostępny, a niskie temperatury utrudniają przetrwanie na powierzchni ziemi.

Jak zwierzęta morskie przetrwają zimę?

Zwierzęta morskie również muszą radzić sobie z trudnościami związanymi z zimą, takimi jak spadek temperatury wody czy zmniejszenie dostępności pokarmu. Niektóre z nich stosują różne strategie przetrwania, takie jak:

 • migracje – niektóre gatunki ryb czy ssaków morskich, takie jak delfiny czy wieloryby, migrują w cieplejsze rejony, aby uniknąć zimnych wód i znaleźć więcej pokarmu.
 • gromadzenie tłuszczu – foki czy morsy zwiększają ilość tłuszczu w swoim ciele przed zimą, co pozwala im utrzymać ciepło i przetrwać okres, gdy pokarm jest mniej dostępny.

Inne zwierzęta morskie, takie jak niektóre gatunki krabów czy małży, przystosowują się do niskich temperatur, zmniejszając swoją aktywność życiową. W ten sposób są w stanie przetrwać zimę, nawet gdy pokarm jest trudno dostępny.

Zwierzęta gromadzące zapasy wodne na zimę

Nie tylko pokarm, ale również woda może być trudno dostępna dla niektórych zwierząt podczas zimy. Dlatego niektóre gatunki gromadzą zapasy wodne na zimę, aby przetrwać ten trudny okres. Przykłady takich zwierząt to:

 • pająki – niektóre gatunki pająków, takie jak tarantule, gromadzą wodę w swoim ciele przed zimą, aby przetrwać okres, gdy dostęp do wody jest utrudniony.
 • owady – niektóre gatunki owadów, takie jak mrówki czy termitów, gromadzą wodę w swoich kryjówkach, aby zapewnić sobie dostęp do niej podczas zimy.

Gromadzenie zapasów wodnych pozwala tym zwierzętom przetrwać zimę, gdy dostęp do wody jest utrudniony przez niskie temperatury czy obecność lodu.

Czy wszystkie zwierzęta robią zapasy na zimę?

Nie wszystkie zwierzęta gromadzą zapasy na zimę. Niektóre z nich przetrwają ten trudny okres dzięki innym strategiom, takim jak:

 • migracje – wiele gatunków ptaków migruje na zimę do cieplejszych rejonów, gdzie pokarm jest łatwiej dostępny. Przykładem takich ptaków są bociany czy jaskółki.
 • zmiana siedliska – niektóre zwierzęta, takie jak jelenie czy zające, zmieniają swoje siedliska na zimę, przenosząc się na tereny, gdzie pokarm jest łatwiej dostępny.

Inne zwierzęta, takie jak wilki czy lisy, radzą sobie z zimą, zmieniając swoje zachowania i sposób zdobywania pokarmu. Na przykład, mogą polować na inne gatunki zwierząt, które są dostępne w zimie, lub szukać pokarmu w innych miejscach niż w okresie letnim.