jakie zwierzęta nie zapadają w sen zimowy

W zimie wiele zwierząt zapada w sen zimowy, ale nie wszystkie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre zwierzęta nie hibernują i jak przetrwają zimę? W tym artykule omówimy zjawisko hibernacji, przyjrzymy się zwierzętom, które nie zapadają w sen zimowy, i zbadamy, jakie strategie stosują do przetrwania w zimowych warunkach.

Zrozumienie zjawiska hibernacji

Sen zimowy, czyli hibernacja, to okresowy stan obniżonej aktywności metabolicznej, który występuje u niektórych zwierząt w odpowiedzi na trudne warunki zimowe. Hibernacja pozwala zwierzętom przetrwać okresy niskiej dostępności pożywienia oraz niskich temperatur. W trakcie hibernacji zwierzęta oszczędzają energię, obniżając swoją temperaturę ciała, spowalniając oddech i tętno oraz zmniejszając przemianę materii. Hibernują głównie takie zwierzęta jak:

 • jeże,
 • niedźwiedzie,
 • ślimaki,
 • niektóre gatunki nietoperzy.

Proces hibernacji wpływa na organizmy zwierząt na różne sposoby. Przede wszystkim pozwala im przetrwać okres zimy, gdy pokarm jest trudno dostępny. Ponadto, hibernacja może wpłynąć na długowieczność zwierząt, gdyż podczas tego stanu organizm zwierzęcia regeneruje się i naprawia uszkodzenia na poziomie komórkowym. Warto jednak zauważyć, że nie wszystkie zwierzęta przechodzą hibernację, a niektóre z nich mają inne strategie przetrwania zimy.

Zwierzęta, które nie zapadają w sen zimowy: ogólny przegląd

Różne gatunki zwierząt mają różne strategie przetrwania zimy. Niektóre z nich nie przechodzą hibernacji, ale stosują inne metody radzenia sobie z trudnymi warunkami zimowymi. Przykłady takich zwierząt to:

 • wiewiórki,
 • dzikie konie,
 • wilki,
 • renifery,
 • pingwiny.

Zwierzęta te mają różne cechy charakterystyczne i zachowania zimowe, które pozwalają im przetrwać bez hibernacji. Niektóre z nich migrują w poszukiwaniu pożywienia, inne gromadzą zapasy jedzenia przed zimą, a jeszcze inne zmieniają swoje zachowania, aby oszczędzać energię. Warto przyjrzeć się bliżej niektórym gatunkom zwierząt, które nie hibernują, oraz przyczynom tego zjawiska.

Dlaczego niektóre zwierzęta nie zapadają w sen zimowy?

Przyczyny, dla których niektóre zwierzęta nie przechodzą hibernacji, są zróżnicowane. Mogą się one wiązać z:

 • adaptacjami do zimnych warunków,
 • dostępnością pożywienia,
 • strategiami przetrwania.

Adaptacje do zimnych warunków obejmują na przykład zmiany w budowie ciała, takie jak grubsze futro, czy zdolność do przetrwania w niskich temperaturach. Dostępność pożywienia może wpływać na to, czy zwierzęta hibernują, czy nie, gdyż niektóre gatunki są w stanie znaleźć wystarczającą ilość jedzenia nawet w trudnych warunkach zimowych. Strategie przetrwania mogą obejmować migrację, gromadzenie zapasów pożywienia czy zmianę zachowań.

Przykłady zwierząt nie zapadających w sen zimowy: ssaki

Wśród ssaków, które nie hibernują, można wymienić między innymi:

 • wiewiórki – gromadzą zapasy jedzenia przed zimą i potrafią je odnaleźć nawet pod grubą warstwą śniegu,
 • dzikie konie – zmieniają swoje zachowania zimą, oszczędzając energię i szukając pożywienia w trudniejszych warunkach,
 • wilki – są przystosowane do życia w zimnych warunkach, a ich grube futro chroni je przed niskimi temperaturami,
 • renifery – mają specjalne naczynia krwionośne w nosie, które ogrzewają wdychane powietrze, co pozwala im przetrwać w niskich temperaturach.

Warto zauważyć, że niektóre ssaki, choć nie hibernują, przechodzą tzw. torpor, czyli krótkotrwały stan obniżonej aktywności metabolicznej, który pozwala im oszczędzać energię w trudnych warunkach zimowych. Przykładem takiego zwierzęcia jest wiewiórka.

Zwierzę Strategia przetrwania zimy
Wiewiórka Gromadzenie zapasów jedzenia, torpor
Dziki koń Zmiana zachowań, oszczędzanie energii
Wilk Grube futro, przystosowanie do niskich temperatur
Renifer Specjalne naczynia krwionośne w nosie, przystosowanie do niskich temperatur

Przykłady zwierząt nie zapadających w sen zimowy: ptaki

Wiele gatunków ptaków nie przechodzi hibernacji, ale stosuje inne strategie przetrwania zimy. Niektóre z nich to:

 • Wędrowne ptaki – takie jak bociany, jaskółki czy żurawie, które migrują na cieplejsze tereny na zimę, aby uniknąć niskich temperatur i braku pożywienia.
 • Stałe mieszkańcy – takie jak sikory, kruki czy wróble, które pozostają na swoim terytorium przez cały rok i przystosowują się do zimowych warunków, na przykład przez zmianę diety czy gromadzenie zapasów pożywienia.

Przykładem ptaka, który nie hibernuje, jest sowa uszata (Asio otus). Sowy uszate są przystosowane do życia w zimnych warunkach, dzięki gęstemu upierzeniu, które zapewnia im izolację termiczną. W zimie polują na małe ssaki, takie jak myszy czy nornice, które są aktywne przez cały rok. Sowy uszate również zmieniają swoje zachowania w zimie, na przykład polując w ciągu dnia, gdy jest więcej światła.

Przykłady zwierząt nie zapadających w sen zimowy: gady i płazy

Większość gadów i płazów przechodzi w stan hibernacji lub inny rodzaj spoczynku zimowego, jednak istnieją również gatunki, które pozostają aktywne przez cały rok. Przykłady takich zwierząt to:

 • Żółwie morskie – te wodne gady nie hibernują, ponieważ żyją w oceanach o stosunkowo stałej temperaturze przez cały rok. Żółwie morskie migrują na długie dystanse, aby znaleźć odpowiednie miejsca do żerowania i rozrodu.
 • Salamandry olbrzymie (Andrias davidianus) – te duże płazy zamieszkujące rzeki i strumienie w Chinach pozostają aktywne przez cały rok, nawet w zimnych warunkach. Salamandry olbrzymie polują na ryby, skorupiaki i inne bezkręgowce, które są dostępne jako pożywienie nawet w zimie.

Warto zauważyć, że niektóre gady i płazy, które nie hibernują, mogą przechodzić w stan brumacji – spowolnienia przemiany materii i zmniejszenia aktywności fizycznej w odpowiedzi na niskie temperatury. Brumacja nie jest jednak tak głębokim stanem spoczynku jak hibernacja i zwierzęta w brumacji mogą się budzić i poruszać w poszukiwaniu pożywienia czy schronienia.

Jak zwierzęta przystosowują się do zimy bez hibernacji?

Zwierzęta, które nie hibernują, stosują różne strategie przetrwania zimy, takie jak:

 • Migracja – przemieszczanie się na cieplejsze tereny, gdzie jest więcej pożywienia i lepsze warunki do życia.
 • Gromadzenie zapasów pożywienia – zbieranie i przechowywanie jedzenia na zimę, aby mieć dostęp do pożywienia, gdy jego ilość w środowisku naturalnym jest ograniczona.
 • Zmiana zachowań – na przykład zmiana diety, polowanie w innych porach dnia czy tworzenie grup, które wspólnie szukają pożywienia i chronią się przed drapieżnikami.
 • Przystosowania fizjologiczne – takie jak gęste upierzenie czy warstwa tłuszczu, które zapewniają izolację termiczną i ochronę przed zimnem.

W zależności od gatunku i środowiska, w którym żyją, zwierzęta mogą stosować jedną lub kilka tych strategii, aby przetrwać zimę bez konieczności zapadania w sen zimowy.

Czy brak hibernacji wpływa na długowieczność zwierząt?

Badania naukowe na temat wpływu braku hibernacji na długowieczność i ogólne zdrowie zwierząt są ograniczone, jednak istnieją pewne przesłanki sugerujące, że:

 • Brak hibernacji może wpływać na długowieczność – zwierzęta, które nie hibernują, są narażone na większe ryzyko śmierci z powodu drapieżników, chorób czy ekstremalnych warunków zimowych. Jednak niektóre gatunki, takie jak ptaki wędrowne, mogą żyć dłużej niż ich krewniacy, którzy hibernują, dzięki unikaniu trudnych warunków zimowych.
 • Brak hibernacji może wpływać na zdrowie zwierząt – zwierzęta, które nie hibernują, muszą przez cały rok szukać pożywienia i chronić się przed drapieżnikami, co może prowadzić do większego zużycia energii i stresu. Jednak przystosowania do życia bez hibernacji, takie jak migracja czy gromadzenie zapasów pożywienia, mogą pomóc im utrzymać dobre zdrowie przez cały rok.

Wpływ braku hibernacji na długowieczność i zdrowie zwierząt zależy od wielu czynników, takich jak gatunek, środowisko czy strategie przetrwania zimy. Dalsze badania są potrzebne, aby lepiej zrozumieć te związki i ich konsekwencje dla poszczególnych gatunków zwierząt.