jakie zwierzęta można spotkać w górach

W górach można spotkać wiele unikalnych gatunków zwierząt, które przystosowały się do surowych warunków panujących na dużych wysokościach. Od ssaków, przez ptaki, aż po płazy, gady i bezkręgowce – różnorodność gatunków jest zdumiewająca. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tym gatunkom, dowiemy się, które z nich są endemiczne dla górskich regionów Polski, które są najrzadsze, a które podlegają ochronie. Omówimy również zagrożenia, z jakimi muszą się one mierzyć.

Ssaki górskie – które gatunki można spotkać?

W górach można spotkać wiele interesujących gatunków ssaków, które przystosowały się do życia w trudnych warunkach wysokogórskich. Niektóre z nich to:

 • kozice – charakteryzują się smukłym ciałem, długimi, zakrzywionymi rogami oraz zdolnością do poruszania się po stromych, skalistych zboczach. Żyją w stadach i są typowymi mieszkańcami gór Europy, Azji i Afryki.
 • niedźwiedzie – w Polsce występuje głównie niedźwiedź brunatny, który zamieszkuje tereny górskie, takie jak Tatry czy Bieszczady. To potężne zwierzęta o silnym ciele i dużych pazurach, które żywią się zarówno roślinami, jak i mięsem.
 • wilki – te drapieżniki również można spotkać w polskich górach, zwłaszcza w Bieszczadach. Są to inteligentne, społeczne zwierzęta, które żyją w stadach i polują na różne gatunki ssaków.
 • lisy – te sprytne drapieżniki występują w różnych gatunkach, ale najbardziej znana jest lis rudy. Lisy są doskonałymi myśliwymi, które potrafią dostosować się do różnych warunków środowiskowych, w tym również do życia w górach.
 • zające – w górach można spotkać zarówno zające szaraki, jak i zające bielaki, które zmieniają kolor sierści na biały w zimie. Są to szybkie, płochliwe zwierzęta, które żywią się roślinami.

Ptaki górskie – jakie gatunki są charakterystyczne dla terenów górskich?

Wśród ptaków zamieszkujących tereny górskie można wymienić:

 • orły – w Polsce występuje orzeł przedni, który jest największym polskim ptakiem drapieżnym. Charakteryzuje się potężnym dziobem, silnymi szponami i długimi skrzydłami. Orły polują na różne gatunki ssaków i ptaków, a ich gniazda znajdują się na wysokich drzewach lub skalnych półkach.
 • sokoły – w górach można spotkać sokoła wędrownego, który jest jednym z najszybszych ptaków na świecie. Sokoły polują na inne ptaki w locie, a ich gniazda znajdują się na skalnych półkach lub wysokich budynkach.
 • jastrzębie – te ptaki drapieżne również zamieszkują tereny górskie, gdzie polują na mniejsze ptaki i ssaki. Jastrzębie mają krótkie, szerokie skrzydła i długi ogon, co pozwala im na szybkie manewrowanie wśród drzew.
 • kruki – te inteligentne ptaki są największymi przedstawicielami rodziny krukowatych. Kruki żyją w parach i są wszechstronnymi oportunistami, które potrafią wykorzystać różne źródła pożywienia, w tym padlinę, odpadki czy jaja i pisklęta innych ptaków.

Płazy i gady w górach – czy są one często spotykane?

Płazy i gady również zamieszkują tereny górskie, choć są mniej liczne niż ssaki czy ptaki. Wśród nich można wymienić:

 • jaszczurki – w Polsce występuje kilka gatunków jaszczurek, które można spotkać także w górach, np. jaszczurka zwinka czy jaszczurka żyworodna. Są to zwinne, szybkie zwierzęta, które żywią się owadami i innymi bezkręgowcami.
 • żmije – w polskich górach występuje żmija zygzakowata, która jest jadowitym wężem o charakterystycznym zygzakowatym wzorze na grzbiecie. Żmije polują na mniejsze ssaki, ptaki i płazy, a ich jad służy głównie do obezwładniania ofiar.
 • traszki – w górach można spotkać traszkę górską, która jest płazem o smukłym ciele i długich kończynach. Traszki żyją w strumieniach, źródłach i jeziorach górskich, gdzie składają jaja i przechodzą rozwój larwalny.

Bezkręgowce górskie – jakie gatunki są charakterystyczne dla terenów górskich?

Wśród bezkręgowców zamieszkujących tereny górskie można wymienić:

 • motyle – w górach występuje wiele gatunków motyli, zarówno dziennych, jak i nocnych. Niektóre z nich, jak apollo czy modraszek, są rzadkie i chronione. Motyle odgrywają ważną rolę w ekosystemach górskich jako zapylacze roślin.
 • chrząszcze – w górach można spotkać wiele gatunków chrząszczy, które żywią się różnymi roślinami, drewnem czy padliną. Niektóre gatunki, jak kozioróg dębosz, są rzadkie i podlegają ochronie.
 • pająki – te fascynujące bezkręgowce również zamieszkują tereny górskie, gdzie polują na owady i inne małe zwierzęta. Wśród górskich pająków można wymienić np. krzyżak górski czy pająka białokresa.
Gatunek Charakterystyka Występowanie w Polsce
Kozioróg dębosz duży chrząszcz o długich, rozgałęzionych czułkach głównie w górach, na terenach leśnych
Modraszek mały, pięknie ubarwiony motyl dzienny w górach, na łąkach i murawach
Pająk białokres duży pająk o charakterystycznym białym znaku na odwłoku w górach, na skalnych zboczach i murawach

Zwierzęta endemiczne dla górskich regionów Polski

W górach Polski można spotkać wiele interesujących gatunków zwierząt, które są endemiczne dla tych terenów. Oznacza to, że występują one wyłącznie w określonym regionie i nie są spotykane gdzie indziej. Przykłady takich zwierząt to:

 • kozica tatrzańska – gatunek ssaka z rodziny wołowatych, zamieszkujący wyłącznie Tatry. Charakteryzuje się smukłym ciałem, długimi, zakrzywionymi rogami oraz zdolnością do poruszania się po stromych, skalistych terenach.
 • traszka tatrzańska – gatunek płaza ogoniastego z rodziny salamandrowatych, występujący jedynie w Tatrach. Jest to mały, smukły płaz o czarnym ubarwieniu z jasnymi plamami na grzbiecie.

Zwierzęta te są przystosowane do życia w trudnych warunkach górskich, takich jak niska temperatura, ograniczona ilość pożywienia czy strome, skaliste tereny. Ich unikalne cechy i zachowania sprawiają, że są one ważnym elementem bioróżnorodności górskich ekosystemów.

Najrzadsze gatunki zwierząt górskich

W górach można spotkać wiele rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt. Niektóre z nich to:

 • niedźwiedź brunatny – duża drapieżna ssak, który zamieszkuje tereny górskie w Europie, Azji i Ameryce Północnej. W Polsce występuje głównie w Tatrach i Bieszczadach. Jest to gatunek silnie zagrożony wyginięciem, głównie z powodu polowań i utraty siedlisk.
 • orlik krzykliwy – ptak drapieżny z rodziny jastrzębiowatych, zamieszkujący tereny górskie i leśne w Europie i Azji. W Polsce występuje głównie w Karpatach. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem, głównie z powodu utraty siedlisk oraz nielegalnych polowań.

Ochrona tych rzadkich gatunków jest kluczowa dla zachowania bioróżnorodności i równowagi ekosystemów górskich. Wiele z nich pełni ważne funkcje w swoim środowisku, takie jak kontrolowanie populacji innych gatunków czy rozkładanie martwej materii organicznej.

Zwierzęta górskie pod ochroną

Wiele gatunków zwierząt górskich jest objętych ochroną prawną, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Przykłady takich gatunków to:

 • kozica tatrzańska – objęta ochroną gatunkową w Polsce, ze względu na swoje endemiczne występowanie oraz zagrożenie wyginięciem.
 • niedźwiedź brunatny – objęty ochroną gatunkową w Polsce oraz na mocy konwencji międzynarodowych, takich jak Konwencja o ochronie gatunków dzikiej fauny i flory europejskiej (Bernska Konwencja).

Ochrona tych gatunków polega na zakazie ich polowania, niszczenia ich siedlisk oraz zakłócania ich życia. Nieprzestrzeganie tych przepisów może skutkować surowymi karami, takimi jak grzywny, a nawet pozbawienie wolności.

Zagrożenia dla zwierząt górskich

Zwierzęta górskie są narażone na wiele zagrożeń, które mogą wpływać na ich populacje i przetrwanie. Niektóre z nich to:

 • zmiany klimatu – globalne ocieplenie może prowadzić do zmian w ekosystemach górskich, takich jak przesunięcie stref roślinności czy zmniejszenie ilości pokrywy śnieżnej. To z kolei może wpływać na dostępność pożywienia, siedlisk oraz warunki życia dla zwierząt górskich.
 • polowanie – nielegalne polowanie na zwierzęta górskie, zwłaszcza te zagrożone wyginięciem, może prowadzić do drastycznych spadków ich populacji.
 • utrata siedlisk – rozwój infrastruktury, urbanizacja czy wycinka lasów może prowadzić do utraty siedlisk dla zwierząt górskich, co z kolei może wpływać na ich przetrwanie.
 • turystyka – masowy rozwój turystyki w górach może prowadzić do zakłócania życia zwierząt, niszczenia ich siedlisk oraz zanieczyszczenia środowiska.

Aby pomóc zwierzętom górskim przetrwać i zachować bioróżnorodność górskich ekosystemów, konieczne jest podejmowanie działań ochronnych, takich jak wprowadzenie ochrony prawnej dla zagrożonych gatunków, ograniczenie wpływu turystyki na środowisko czy prowadzenie programów edukacyjnych dla społeczeństwa.