jakie zwierzęta gromadzą zapasy na zimę

Przygotowanie do zimy to kluczowy element cyklu życia wielu gatunków zwierząt. Gromadzenie zapasów pokarmu jest jednym z najważniejszych aspektów tego procesu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, omówimy różne strategie, które zwierzęta stosują do zbierania i przechowywania zapasów, a także wyjaśnimy, dlaczego nie wszystkie gatunki decydują się na takie działanie.

Ssaki gromadzące zapasy na zimę

Wśród ssaków, które gromadzą zapasy na zimę, można wymienić takie gatunki jak:

 • wiewiórki,
 • nornice,
 • myszy.

Wiewiórki są znane ze swojej umiejętności gromadzenia zapasów pokarmowych na zimę. Najczęściej zbierają orzechy, żołędzie i nasiona, które ukrywają w różnych miejscach, takich jak dziuple drzew czy w ziemi. Nornice również gromadzą zapasy, ale ich dieta jest bardziej zróżnicowana – oprócz nasion zbierają także owady, larwy czy owoce. Myszy również przygotowują się do zimy, zbierając różnorodne pokarmy, takie jak nasiona, owoce, owady czy korzenie.

Ptaki przygotowujące się do zimy

Wśród ptaków, które gromadzą zapasy na zimę, można wymienić takie gatunki jak:

 • sikorki,
 • dzięcioły.

Sikorki są małymi ptakami, które potrafią przetrwać surowe zimy dzięki gromadzeniu zapasów pokarmowych. Zbierają głównie nasiona, orzechy i owady, które ukrywają w szczelinach kory drzew czy w dziuplach. Dzięcioły również przygotowują się do zimy, gromadząc pokarm w postaci owadów, larw i nasion. Dzięcioły wykorzystują swoje mocne dzioby do wykopywania dziupli, w których przechowują zgromadzone zapasy.

Zwierzęta gromadzące zapasy na zimę: gryzonie

Gryzonie, takie jak chomiki czy szczury, również gromadzą zapasy na zimę. Chomiki są znane ze swojej zdolności do magazynowania pokarmu w policzkach, co pozwala im na szybkie zbieranie dużej ilości jedzenia. Szczury również gromadzą zapasy, jednak w mniejszym stopniu niż chomiki.

Chomiki i szczury zbierają różnorodne pokarmy, takie jak:

 • nasiona,
 • orzechy,
 • owoce,
 • korzenie,
 • owady.

Jak zwierzęta gromadzą zapasy na zimę?

Zwierzęta stosują różne strategie, aby znaleźć, przechować i chronić swoje zapasy na zimę. Wiele gatunków, takich jak wiewiórki czy sikorki, ukrywa swoje zapasy w różnych miejscach, co pozwala im na zmniejszenie ryzyka utraty całego zapasu w wyniku działania drapieżników czy innych zagrożeń. Inne zwierzęta, takie jak chomiki, magazynują pokarm w swoich ciałach, co pozwala im na szybkie zbieranie dużej ilości jedzenia.

Ważne jest również, aby zwierzęta potrafiły odnaleźć swoje zapasy w trakcie zimy. Wiewiórki, na przykład, mają doskonałą pamięć przestrzenną, która pozwala im na odnalezienie ukrytych zapasów nawet pod grubą warstwą śniegu. Dzięcioły natomiast wykorzystują swoje mocne dzioby do wydobywania pokarmu z dziupli czy szczelin kory drzew.

Gatunek Rodzaje pokarmu Metoda przechowywania
Wiewiórka Orzechy, żołędzie, nasiona Dziuple drzew, ziemia
Nornica Nasiona, owady, larwy, owoce Pod ziemią, w norach
Mysz Nasiona, owoce, owady, korzenie W norach, pod ziemią
Sikorka Nasiona, orzechy, owady Szczeliny kory drzew, dziuple
Dzięcioł Owady, larwy, nasiona Dziuple, szczeliny kory drzew
Chomik Nasiona, orzechy, owoce, korzenie, owady W policzkach, w norach
Szczur Nasiona, orzechy, owoce, korzenie, owady W norach, pod ziemią

Czy wszystkie zwierzęta gromadzą zapasy na zimę?

Nie wszystkie zwierzęta gromadzą zapasy na zimę. Wiele z nich stosuje inne strategie przetrwania w trudnych warunkach zimowych. Przykłady gatunków, które nie gromadzą zapasów na zimę, to:

 • ptaki wędrowne – takie jak bociany czy jaskółki, które opuszczają swoje lęgowiska i udają się na południe w poszukiwaniu cieplejszego klimatu i dostępności pokarmu,
 • zwierzęta zapadające w sen zimowy – takie jak niedźwiedzie czy jeże, które spędzają zimę w stanie obniżonej aktywności metabolicznej, oszczędzając energię i korzystając z zgromadzonej wcześniej tkanki tłuszczowej,
 • gatunki oportunistyczne – takie jak lis czy kruk, które potrafią dostosować swoją dietę do dostępnych w danym sezonie źródeł pokarmu.

Warto zauważyć, że niektóre zwierzęta stosują mieszane strategie przetrwania, łącząc gromadzenie zapasów z innymi metodami, takimi jak wędrówki czy sen zimowy.

Znaczenie gromadzenia zapasów na zimę dla zwierząt

Gromadzenie zapasów na zimę ma kluczowe znaczenie dla przetrwania wielu gatunków zwierząt. Dzięki zgromadzonym zapasom pokarmu, zwierzęta są w stanie:

 • utrzymać stały dostęp do energii – co jest niezbędne do przetrwania w okresie, gdy dostępność pokarmu jest ograniczona,
 • oszczędzać energię – unikając konieczności poszukiwania pokarmu w trudnych warunkach zimowych,
 • zabezpieczyć się przed konkurencją – gromadząc zapasy, zwierzęta minimalizują ryzyko konfliktów z innymi osobnikami o ograniczone zasoby pokarmowe.

W przypadku niektórych gatunków, takich jak wiewiórki czy myszy, gromadzenie zapasów na zimę jest wręcz niezbędne do przetrwania, gdyż ich organizmy nie są przystosowane do długotrwałego przetrwania bez stałego dostępu do pokarmu.

Zagrożenia dla zapasów zwierząt na zimę

Zapasom pokarmu zgromadzonym przez zwierzęta na zimę zagrażać mogą różne czynniki, takie jak:

 • drapieżniki – takie jak kuny czy jastrzębie, które potrafią wykryć i wykorzystać zgromadzone przez inne zwierzęta zapasy,
 • choroby – które mogą zainfekować zgromadzone zapasy, powodując ich zepsucie i utratę wartości odżywczej,
 • zmiany klimatu – takie jak nieprzewidziane ocieplenie czy opady śniegu, które mogą utrudnić dostęp do przechowywanych zapasów.

W związku z tym, zwierzęta muszą wykazać się sprytem i umiejętnościami, aby skutecznie chronić swoje zapasy przed zagrożeniami.

Jak możemy pomóc zwierzętom w gromadzeniu zapasów na zimę?

Ludzie mogą wspomóc zwierzęta w gromadzeniu zapasów na zimę, stosując się do kilku prostych zasad:

 • dostarczanie dodatkowego pokarmu – takiego jak nasiona, orzechy czy owoce, które mogą być źródłem energii dla zwierząt gromadzących zapasy,
 • tworzenie bezpiecznych miejsc do przechowywania zapasów – na przykład poprzez montowanie budek lęgowych dla ptaków czy stawianie domków dla jeży w ogrodach.

Ważne jest jednak, aby pamiętać o umiarkowaniu i odpowiedzialności w pomaganiu zwierzętom. Zbyt duża ilość dostarczanego pokarmu może prowadzić do przeludnienia i zwiększonej konkurencji między osobnikami, a także do osłabienia ich zdolności do samodzielnego zdobywania pożywienia.