jakie zwierzęta domowe należy zarejestrować i gdzie

W Polsce, jak i w wielu innych krajach, obowiązuje prawo dotyczące rejestracji niektórych zwierząt domowych. W tym artykule omówimy, dlaczego takie przepisy istnieją, które zwierzęta muszą być zarejestrowane, jak przebiega proces rejestracji, czy wiąże się z nim jakaś opłata, jakie są konsekwencje niezarejestrowania zwierzęcia oraz jak rejestracja wpływa na podróżowanie ze zwierzęciem.

Obowiązek rejestracji zwierząt domowych – podstawowe informacje

Rejestracja zwierząt domowych jest obowiązkowa w Polsce ze względu na różne przyczyny, takie jak ochrona zdrowia publicznego, zwalczanie chorób zakaźnych, kontrola populacji zwierząt oraz zapewnienie właściwego traktowania i opieki nad nimi. Przepisy prawne dotyczące rejestracji zwierząt domowych są zawarte w różnych aktach prawnych, takich jak ustawa o ochronie zwierząt czy rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

Warto zaznaczyć, że obowiązek rejestracji dotyczy tylko niektórych gatunków zwierząt domowych. W przypadku innych zwierząt, takich jak gryzonie czy ptaki ozdobne, rejestracja nie jest wymagana. Niemniej jednak, właściciele zwierząt domowych powinni być świadomi przepisów prawnych dotyczących opieki nad nimi oraz ewentualnych konsekwencji związanych z niezarejestrowaniem zwierzęcia.

Jakie zwierzęta domowe muszą być zarejestrowane w Polsce?

W Polsce obowiązek rejestracji dotyczy przede wszystkim psów. Właściciele psów mają obowiązek zgłosić swoje zwierzę do ewidencji prowadzonej przez gminę, na terenie której mieszkają. Ponadto, w przypadku niektórych ras psów uznawanych za agresywne, obowiązuje również wymóg posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Inne zwierzęta domowe, które muszą być zarejestrowane, to m.in.:

 • konie – zgodnie z przepisami dotyczącymi identyfikacji koni,
 • świnie – w przypadku hodowli na cele własne,
 • kozy i owce – w przypadku hodowli na cele własne,
 • niektóre gatunki ptaków, np. drób – w przypadku hodowli na cele własne.

Gdzie zarejestrować swoje zwierzę domowe?

Rejestracja zwierząt domowych odbywa się w różnych instytucjach i organizacjach, w zależności od gatunku zwierzęcia. W przypadku psów, rejestrację należy zgłosić w urzędzie gminy, na terenie której mieszka właściciel. W przypadku koni, rejestracja odbywa się w Polskim Związku Hodowców Koni, natomiast rejestracja świń, kóz, owiec i niektórych gatunków ptaków odbywa się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Warto zaznaczyć, że w przypadku zwierząt domowych, które nie są wymienione w przepisach jako obowiązkowo podlegające rejestracji, istnieje możliwość zgłoszenia ich do ewidencji prowadzonej przez różne organizacje, takie jak stowarzyszenia hodowców czy kluby rasowe. Taka rejestracja może przynieść korzyści, np. w postaci możliwości uczestniczenia w wystawach czy konkursach.

Jak przebiega proces rejestracji zwierzęcia domowego?

Proces rejestracji zwierzęcia domowego różni się w zależności od gatunku zwierzęcia oraz instytucji, w której odbywa się rejestracja. W przypadku psów, należy zgłosić się do urzędu gminy z dowodem osobistym oraz dokumentami potwierdzającymi tożsamość psa, takimi jak metryka urodzenia, książeczka zdrowia czy certyfikat szczepień. Następnie, urzędnik wprowadza dane do ewidencji i wydaje właścicielowi dowód rejestracji psa.

W przypadku innych zwierząt domowych, takich jak konie, świnie, kozy, owce czy niektóre gatunki ptaków, proces rejestracji może być bardziej skomplikowany i wymagać zgłoszenia w odpowiedniej instytucji, np. ARiMR czy Polskim Związku Hodowców Koni. W takim przypadku, należy zgłosić się z odpowiednimi dokumentami, takimi jak dowód własności zwierzęcia, metryka urodzenia czy certyfikat pochodzenia. Po zarejestrowaniu zwierzęcia, właściciel otrzymuje stosowne potwierdzenie.

Gatunek zwierzęcia Miejsce rejestracji Przykładowe dokumenty wymagane do rejestracji
Pies Urząd gminy Metryka urodzenia, książeczka zdrowia, certyfikat szczepień
Koń Polski Związek Hodowców Koni Dowód własności, metryka urodzenia, certyfikat pochodzenia
Świnia, koza, owca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) Dowód własności, metryka urodzenia, certyfikat pochodzenia
Niektóre gatunki ptaków Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) Dowód własności, metryka urodzenia, certyfikat pochodzenia

Czy rejestracja zwierzęcia domowego jest płatna?

Rejestracja zwierząt domowych może wiązać się z różnymi opłatami, w zależności od gatunku zwierzęcia oraz miejsca, w którym dokonujemy rejestracji. Warto zaznaczyć, że niektóre opłaty są jednorazowe, podczas gdy inne mogą być wymagane co roku. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące opłat związanych z rejestracją zwierząt domowych:

 • Psy: Rejestracja psów jest obowiązkowa i zazwyczaj wiąże się z opłatą. Wysokość opłaty zależy od lokalnych przepisów i może różnić się w zależności od miasta czy gminy. Opłata za rejestrację psa może być jednorazowa lub roczna.
 • Koty: Rejestracja kotów nie jest obowiązkowa, jednak w niektórych przypadkach może być wymagana, np. gdy kot przebywa na terenie osiedla, gdzie obowiązuje regulamin. W takim przypadku opłata za rejestrację może być naliczana.
 • Inne zwierzęta domowe: Rejestracja innych zwierząt domowych, takich jak ptaki, gryzonie czy ryby, zazwyczaj nie wiąże się z opłatami. Jednak w przypadku niektórych gatunków, które są objęte ochroną gatunkową, może być wymagane uzyskanie specjalnych zezwoleń, które mogą być płatne.

Jakie są konsekwencje niezarejestrowania zwierzęcia domowego?

Niezarejestrowanie zwierzęcia domowego, które podlega obowiązkowi rejestracji, może prowadzić do różnych konsekwencji prawnych i finansowych. W przypadku psów, niezarejestrowanie zwierzęcia może skutkować nałożeniem na właściciela kary grzywny. Ponadto, niezarejestrowane zwierzę może zostać zabrane przez odpowiednie służby, a właściciel może zostać pozbawiony prawa do opieki nad nim. Poniżej przedstawiamy najważniejsze konsekwencje niezarejestrowania zwierzęcia domowego:

 • Kary grzywny: Właściciel niezarejestrowanego psa może zostać ukarany grzywną, której wysokość zależy od lokalnych przepisów. W niektórych przypadkach grzywna może być nałożona również za niezarejestrowanie innych zwierząt domowych, które podlegają obowiązkowi rejestracji.
 • Zabranie zwierzęcia: Niezarejestrowane zwierzę może zostać zabrane przez odpowiednie służby, takie jak straż miejska czy inspekcja weterynaryjna. Właściciel może zostać pozbawiony prawa do opieki nad zwierzęciem, a zwierzę może zostać przekazane do schroniska lub innego miejsca tymczasowego.

Czy rejestracja zwierzęcia domowego jest konieczna przy podróżowaniu?

Rejestracja zwierzęcia domowego może mieć wpływ na możliwość podróżowania z nim, zwłaszcza jeśli chodzi o przekraczanie granic państwowych. W przypadku podróży zagranicznych, zwierzę musi być zarejestrowane, posiadać paszport oraz być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przepisów związanych z przewożeniem zarejestrowanych zwierząt domowych:

 • Paszport dla zwierząt: Podróżując z psem, kotem lub fretem po krajach Unii Europejskiej, należy posiadać paszport dla zwierząt, który potwierdza, że zwierzę jest zarejestrowane oraz zaszczepione przeciwko wściekliźnie.
 • Przepisy dotyczące przewożenia zwierząt: Przewożenie zwierząt domowych, zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych, może być ograniczone przez przepisy dotyczące transportu, takie jak wymagania dotyczące umieszczenia zwierzęcia w specjalnej klatce czy noszeniu uprzęży. Warto sprawdzić przepisy dotyczące przewożenia zwierząt w danym kraju przed podróżą.

Czy mogę zarejestrować zwierzę domowe, które nie jest wymienione w przepisach?

Rejestracja zwierząt domowych, które nie są wymienione w przepisach, jest możliwa, jednak nie zawsze konieczna. W niektórych przypadkach, rejestracja takiego zwierzęcia może przynieść korzyści, takie jak możliwość podróżowania z nim czy korzystania z usług weterynaryjnych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące rejestracji zwierząt domowych, które nie są wymienione w przepisach:

 • Rejestracja na własne życzenie: Właściciel może zdecydować się na rejestrację zwierzęcia domowego, które nie jest objęte obowiązkiem rejestracji, np. w celu uzyskania paszportu dla zwierzęcia czy korzystania z usług weterynaryjnych.
 • Korzyści z rejestracji: Rejestracja zwierzęcia domowego, które nie jest wymienione w przepisach, może przynieść korzyści, takie jak możliwość podróżowania z nim czy korzystania z usług weterynaryjnych. Ponadto, zarejestrowane zwierzę może być łatwiejsze do zidentyfikowania w przypadku zaginięcia czy kradzieży.