jakie zwierzęta były w kosmosie

W tym artykule przyjrzymy się historii i wynikom eksperymentów związanych z wysyłaniem zwierząt w kosmos. Od pierwszych owadów i gryzoni, przez słynną psicę Laikę, małpy, ptaki, aż po ryby, płazy, gady i najbardziej nietypowe gatunki. Omówimy również etyczne aspekty takich misji oraz obecne regulacje prawne.

Pierwsze zwierzęta w kosmosie: owady i gryzonie

W latach 40. i 50. XX wieku naukowcy zaczęli eksperymentować z wysyłaniem zwierząt w kosmos, aby zbadać wpływ warunków kosmicznych na organizmy żywe. Pierwszymi zwierzętami, które poleciały w przestrzeń kosmiczną, były owady i gryzonie. Celem tych misji było przede wszystkim:

 • zbadanie wpływu mikrograwitacji na rozwój i funkcjonowanie organizmów,
 • określenie zdolności przystosowawczych zwierząt do warunków panujących w kosmosie,
 • zebranie danych, które pozwoliłyby na opracowanie technologii umożliwiających przyszłe loty kosmiczne z udziałem ludzi.

W 1947 roku na pokładzie niemieckiej rakiety V-2, zdobytej przez Stany Zjednoczone po II wojnie światowej, wysłano pierwsze owady – muchy owocowe. Eksperyment zakończył się sukcesem, gdyż owady przeżyły lot i powrót na Ziemię. Kolejnym krokiem było wysłanie gryzoni, takich jak myszy i szczury. Wyniki tych misji były różne – niektóre zwierzęta przeżyły, inne nie, ale wszystkie dostarczyły cennych informacji naukowcom.

Pies Laika: pierwszy ssak na orbicie

W 1957 roku Związek Radziecki wysłał na orbitę pierwszego psa, Laikę. Była to ważna misja, gdyż Laika była pierwszym ssakiem, który poleciał w kosmos. Jej lot miał na celu:

 • zbadanie wpływu warunków kosmicznych na organizm ssaka,
 • zebranie danych na temat funkcjonowania systemów życiowych na pokładzie statku kosmicznego,
 • przetestowanie technologii niezbędnych do przyszłych lotów kosmicznych z udziałem ludzi.

Niestety, Laika nie przeżyła misji, co wywołało wiele kontrowersji i dyskusji na temat etyki wysyłania zwierząt w kosmos. Jej śmierć była jednak ważnym impulsem do dalszych badań i rozwoju technologii, które pozwoliły na przyszłe loty kosmiczne z udziałem ludzi.

Małpy i małpy w kosmosie: pionierzy z rodziny naczelnych

W kolejnych latach naukowcy zaczęli wysyłać w kosmos małpy i małpy, które ze względu na swoje podobieństwo do ludzi, miały dostarczyć jeszcze więcej informacji na temat wpływu warunków kosmicznych na organizmy żywe. Wśród nich znalazły się:

 • Able i Baker – małpy, które w 1959 roku poleciały na pokładzie amerykańskiej rakiety Jupiter,
 • Sam i Miss Sam – małpy, które w 1959 i 1960 roku poleciały na pokładzie amerykańskiej rakiety Mercury,
 • Ham – szympans, który w 1961 roku poleciał na pokładzie amerykańskiej rakiety Mercury-Redstone,
 • Enos – szympans, który w 1961 roku poleciał na pokładzie amerykańskiej rakiety Mercury-Atlas.

Wyniki tych misji były różne, ale większość z nich zakończyła się sukcesem. Małpy i małpy przeżyły loty i dostarczyły naukowcom cennych informacji, które pozwoliły na dalszy rozwój astronautyki i przygotowanie do lotów kosmicznych z udziałem ludzi.

Kosmiczne podróże gatunków ptaków

W eksperymentach związanych z badaniem wpływu warunków kosmicznych na organizmy żywe uczestniczyły również ptaki. Wśród nich znalazły się:

 • kurczaki, które w 1960 roku poleciały na pokładzie amerykańskiej rakiety Atlas,
 • przepiórki, które w 1990 roku poleciały na pokładzie amerykańskiego wahadłowca Discovery.

Wyniki tych misji były różne, ale większość z nich zakończyła się sukcesem. Ptaki przeżyły loty i dostarczyły naukowcom cennych informacji na temat wpływu warunków kosmicznych na organizmy żywe.

Zwierzę Rok Kraj Wynik
Laika (pies) 1957 ZSRR Nie przeżyła
Able i Baker (małpy) 1959 USA Przeżyły
Ham (szympans) 1961 USA Przeżył
Enos (szympans) 1961 USA Przeżył
Kurczaki 1960 USA Przeżyły
Przepiórki 1990 USA Przeżyły

Czy ryby mogą żyć w kosmosie?

W przeszłości przeprowadzono wiele eksperymentów z udziałem ryb, aby zbadać, jak radzą sobie w warunkach mikrograwitacji. Wyniki tych badań przyczyniły się do lepszego zrozumienia wpływu kosmicznych warunków na organizmy żywe i pomogły w opracowaniu technologii umożliwiających długotrwałe misje kosmiczne. Wśród przeprowadzonych eksperymentów warto wymienić:

 • Projekt Aquarius – eksperyment z 1973 roku, w którym na pokładzie Skylabu umieszczono akwarium z rybami z gatunku mieczykowatych. Badano, jak ryby adaptują się do warunków mikrograwitacji oraz jak wpływa to na ich rozwój i zachowanie.
 • Projekt Otolith – eksperyment z 1992 roku, w którym na pokładzie wahadłowca Atlantis umieszczono ryby z gatunku Oreochromis mossambicus. Badano wpływ mikrograwitacji na rozwój narządów odpowiedzialnych za równowagę u ryb.

Wyniki tych eksperymentów pokazały, że ryby są w stanie przystosować się do warunków mikrograwitacji, choć ich zachowanie i rozwój ulegają pewnym zmianom. Na przykład, ryby z eksperymentu Aquarius wykazywały początkowo dezorientację, ale z czasem zaczęły pływać normalnie. W eksperymencie Otolith zaobserwowano natomiast, że rozwój narządów równowagi u ryb był opóźniony w porównaniu z rybami hodowanymi na Ziemi.

Eksperymenty z płazami i gadami na orbicie

Płazy i gady również były wysyłane w kosmos w celach badawczych. Eksperymenty te miały na celu zrozumienie, jak te zwierzęta radzą sobie w warunkach mikrograwitacji oraz jak wpływa to na ich rozwój i funkcjonowanie. Wśród przeprowadzonych eksperymentów warto wymienić:

 • Projekt ARS – eksperyment z 1985 roku, w którym na pokładzie wahadłowca Challenger umieszczono jaszczurki z gatunku Anolis carolinensis. Badano wpływ mikrograwitacji na rozwój jaj oraz na zachowanie dorosłych osobników.
 • Projekt Bion – seria eksperymentów z lat 1983-1996, w których na pokładzie radzieckich statków kosmicznych umieszczano różne gatunki płazów i gadów. Badano m.in. wpływ mikrograwitacji na rozwój zarodków żab i jaszczurek.

Wyniki tych eksperymentów wykazały, że płazy i gady są w stanie przystosować się do warunków mikrograwitacji, choć ich rozwój i funkcjonowanie ulegają pewnym zmianom. Na przykład, w eksperymencie ARS zaobserwowano, że jaszczurki zdołały wykluć się z jaj, ale ich rozwój był opóźniony w porównaniu z osobnikami hodowanymi na Ziemi. W eksperymencie Bion zaobserwowano natomiast, że zarodki żab rozwijały się normalnie, ale ich rozwój był opóźniony w porównaniu z zarodkami hodowanymi na Ziemi.

Nietypowe zwierzęta w kosmosie: od meduz do nicieni

Oprócz ryb, płazów i gadów, w kosmos wysyłano również wiele innych, bardziej nietypowych zwierząt. Celem tych misji było zrozumienie, jak różnorodne organizmy radzą sobie w warunkach mikrograwitacji oraz jakie są wyniki tych badań. Wśród przeprowadzonych eksperymentów warto wymienić:

 • Projekt Medusa – eksperyment z 1991 roku, w którym na pokładzie wahadłowca Columbia umieszczono meduzy z gatunku Aurelia aurita. Badano wpływ mikrograwitacji na rozwój i funkcjonowanie tych zwierząt.
 • Projekt C. elegans – eksperyment z 2003 roku, w którym na pokładzie wahadłowca Columbia umieszczono nicienie z gatunku Caenorhabditis elegans. Badano wpływ mikrograwitacji na rozwój i funkcjonowanie tych zwierząt.

Wyniki tych eksperymentów pokazały, że nawet tak nietypowe zwierzęta jak meduzy czy nicienie są w stanie przystosować się do warunków mikrograwitacji. Na przykład, w eksperymencie Medusa zaobserwowano, że meduzy rozwijały się normalnie, ale ich zdolność do utrzymania równowagi była zaburzona. W eksperymencie C. elegans zaobserwowano natomiast, że nicienie rozwijały się normalnie, ale ich rozmnażanie było opóźnione w porównaniu z osobnikami hodowanymi na Ziemi.

Etyczne aspekty wysyłania zwierząt w kosmos

Wysyłanie zwierząt w kosmos budzi wiele kontrowersji i dyskusji na temat etycznych aspektów takich praktyk. Argumenty za wysyłaniem zwierząt w kosmos opierają się na tym, że:

 • eksperymenty z udziałem zwierząt przyczyniają się do lepszego zrozumienia wpływu kosmicznych warunków na organizmy żywe;
 • badania te są niezbędne do opracowania technologii umożliwiających długotrwałe misje kosmiczne;
 • wiele eksperymentów przyczyniło się do rozwoju nauki i medycyny, np. poprzez badanie wpływu mikrograwitacji na rozwój nowotworów czy na funkcjonowanie układu nerwowego.

Z drugiej strony, argumenty przeciw wysyłaniu zwierząt w kosmos opierają się na tym, że:

 • zwierzęta są narażone na stres i cierpienie związane z warunkami kosmicznymi;
 • wiele eksperymentów kończy się śmiercią zwierząt, co budzi kontrowersje etyczne;
 • istnieją alternatywne metody badawcze, takie jak symulacje komputerowe czy hodowle komórkowe, które mogą zastąpić eksperymenty z udziałem zwierząt.

Obecnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące wysyłania zwierząt w kosmos różnią się w zależności od kraju. W większości przypadków wymagane są jednak szczegółowe analizy etyczne oraz zatwierdzenie przez odpowiednie komisje etyczne przed przystąpieniem do eksperymentu.