jak zimują żaby

Żaby są fascynującymi stworzeniami, które przystosowały się do przetrwania w różnych warunkach, w tym również podczas zimy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, jak żaby przygotowują się do zimy, gdzie zimują, jakie zagrożenia na nie czekają, a także jak możemy im pomóc przetrwać ten trudny okres.

Charakterystyka zimowania żab

Zimowanie żab to okres, w którym te płazy zmniejszają swoją aktywność życiową, aby przetrwać niskie temperatury i brak pożywienia. W zależności od gatunku, zimowanie może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Podczas tego czasu żaby mają szczególne potrzeby, takie jak:

 • odpowiednie miejsce zimowania – żaby potrzebują schronienia, które zapewni im ochronę przed mrozem, wilgocią i drapieżnikami,
 • utrzymanie odpowiedniej temperatury ciała – żaby muszą utrzymać swoją temperaturę ciała na odpowiednim poziomie, aby uniknąć zamarznięcia,
 • minimalizacja utraty wody – żaby muszą ograniczyć utratę wody z organizmu, aby nie ulec odwodnieniu.

Jak żaby przygotowują się do zimy?

Przygotowanie do zimy rozpoczyna się u żab już na jesieni, gdy zaczynają odczuwać spadek temperatury i skrócenie dnia. W tym czasie następują istotne zmiany w ich zachowaniu, diecie i aktywności, takie jak:

 • zmniejszenie aktywności – żaby stają się mniej aktywne, aby oszczędzać energię,
 • poszukiwanie schronienia – żaby zaczynają szukać odpowiednich miejsc do zimowania, takich jak stawy, bagna czy pod ziemią,
 • gromadzenie zapasów tłuszczu – żaby zjadają więcej pokarmu, aby zgromadzić zapasy tłuszczu, który będzie im służył jako źródło energii podczas zimy.

Gdzie żaby zimują?

Żaby mogą zimować w różnych miejscach, w zależności od gatunku i warunków środowiskowych. Najczęściej wybierane przez nie schronienia to:

 • stawy – żaby zimujące w stawach zazwyczaj wybierają płytkie obszary, gdzie mogą oddychać przez skórę, gdy powierzchnia wody zamarza,
 • bagna – żaby mogą zimować w bagnach, gdzie wilgotne środowisko zapewnia im odpowiednie warunki do przetrwania,
 • pod ziemią – niektóre gatunki żab kopią nory lub korzystają z naturalnych szczelin w ziemi, aby schronić się przed mrozem i drapieżnikami.

Warto dodać, że żaby często zimują w grupach, co pozwala im utrzymać wyższą temperaturę ciała i lepiej chronić się przed drapieżnikami.

Jakie są zagrożenia dla żab podczas zimy?

Podczas zimowania żaby są narażone na różne zagrożenia, które mogą wpłynąć na ich przeżycie. Do najważniejszych z nich należą:

 • drapieżniki – żaby są łakomym kąskiem dla wielu drapieżników, takich jak ptaki, ssaki czy węże,
 • choroby – żaby są podatne na różne choroby, które mogą się rozprzestrzeniać w miejscach zimowania, szczególnie gdy zimują w grupach,
 • zmiany klimatu – nagłe zmiany temperatury, susze czy powodzie mogą zniszczyć schronienia żab i utrudnić im przetrwanie zimy.

Warto również wspomnieć o zagrożeniach związanych z działalnością człowieka, takich jak zanieczyszczenie środowiska, niszczenie siedlisk czy wprowadzanie obcych gatunków, które mogą wpłynąć na populacje żab i ich zdolność do przetrwania zimy.

Ciekawe fakty o zimowaniu żab
Żaby potrafią przetrwać zamarznięcie części swojego ciała, dzięki wysokiemu stężeniu glukozy, która działa jak naturalny antyfrost.
Niektóre gatunki żab, takie jak żaba drzewna, potrafią zmieniać kolor skóry w zimie, aby lepiej kamuflować się w środowisku.
W trakcie zimowania żaby nie jedzą, a ich serce może nawet przestać bić na krótki czas, aby oszczędzać energię.

Jakie gatunki żab zimują w Polsce?

W Polsce zimują różne gatunki żab, które mają swoje specyficzne cechy i zachowania zimowe. Do najbardziej znanych należą:

 • żaba trawna (Rana temporaria) – gatunek występujący na terenie całego kraju, zimuje głównie w stawach, rowach i bagnach;
 • żaba moczarowa (Rana arvalis) – preferuje wilgotne łąki i torfowiska, zimuje w wodzie lub pod ziemią;
 • żaba wodna (Pelophylax kl. esculentus) – związana z dużymi zbiornikami wodnymi, zimuje w stawach, jeziorach i rzekach;
 • żaba dalmatyńska (Pelophylax ridibundus) – występuje na południu Polski, zimuje w wodzie;
 • żaba śmieszka (Bombina bombina) – gatunek zagrożony, zimuje w wodzie lub pod ziemią w pobliżu swoich siedlisk rozrodczych.

Warto zaznaczyć, że niektóre gatunki żab, takie jak żaba trawna czy żaba moczarowa, potrafią zimować zarówno w wodzie, jak i pod ziemią, w zależności od warunków środowiskowych i dostępności odpowiednich miejsc do zimowania.

Czy wszystkie żaby zapadają w sen zimowy?

Nie wszystkie gatunki żab zapadają w sen zimowy. Wiele z nich jednak przechodzi w stan niejednakowej aktywności w zależności od temperatury otoczenia. W Polsce większość gatunków żab zapada w sen zimowy, jednak różnice między nimi dotyczą głównie:

 • czasu trwania zimowania – niektóre gatunki zaczynają zimować wcześniej, inne później;
 • głębokości zanurzenia w wodzie lub glebie – niektóre żaby zimują na powierzchni, inne zagrzebują się głębiej;
 • zdolności do przetrwania niskich temperatur – niektóre gatunki są bardziej odporne na mróz, inne mniej.

Warto dodać, że mechanizmy zimowania żab są złożone i obejmują m.in. zmniejszenie aktywności metabolicznej, zahamowanie procesów życiowych oraz wytwarzanie substancji przeciwmroźnych, które chronią komórki przed uszkodzeniem przez niskie temperatury.

Jak pomóc żabom przetrwać zimę?

Żaby są ważnym elementem ekosystemu, dlatego warto zadbać o to, aby przetrwały zimę. Oto kilka praktycznych porad, jak pomóc żabom w tym trudnym okresie:

 • tworzenie bezpiecznych schronień – można to zrobić, np. poprzez budowę stawów, które będą służyły żabom jako miejsce zimowania, czy pozostawienie stosów liści i gałęzi, w których żaby mogą się ukryć;
 • unikanie zaburzania miejsc zimowania – warto pamiętać, że żaby są wrażliwe na zmiany w swoim środowisku, dlatego należy unikać przekopywania ziemi czy usuwania roślinności w miejscach, gdzie zimują;
 • monitorowanie stanu populacji żab – regularne obserwacje i ewentualne zgłaszanie zagrożeń dla żab, np. w przypadku zanieczyszczenia wód czy występowania chorób, mogą pomóc w ochronie tych płazów.

Ważne jest również, aby edukować społeczeństwo na temat roli żab w ekosystemie oraz konieczności ich ochrony, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy są szczególnie narażone na różne zagrożenia.

Ciekawostki na temat zimowania żab

Zimowanie żab to fascynujący temat, który kryje w sobie wiele ciekawostek i mniej znanych faktów. Oto kilka z nich:

 • niektóre gatunki żab potrafią przetrwać zimę zamrożone – ich organizm wytwarza specjalne substancje przeciwmroźne, które chronią komórki przed uszkodzeniem przez lód;
 • żaby zimujące w wodzie oddychają przez skórę – dzięki temu mogą pozostać pod wodą przez cały okres zimowania, bez konieczności wynurzania się na powierzchnię;
 • czasem żaby przebudzają się w trakcie zimy, np. pod wpływem wyjątkowo ciepłych dni – jednak szybko wracają do snu zimowego, gdy temperatura spada.

Zimowanie żab to niezwykły proces, który pozwala tym płazom przetrwać trudne warunki zimowe. Warto zatem dbać o ich ochronę i pomagać im w tym okresie, aby mogły dalej pełnić swoją ważną rolę w ekosystemie.