jak jaszczurka odrzuca ogon

Autotomia, czyli zdolność do odrzucania części ciała, to fascynujący proces biologiczny, który występuje u niektórych gatunków zwierząt, w tym jaszczurek. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu zjawisku, omówimy mechanizm odrzucania ogona przez jaszczurki, przyczyny tego zachowania, a także jego konsekwencje. Dowiemy się również, czy każda jaszczurka posiada tę zdolność i czy odrzucony ogon potrafi odrastać.

Autotomia – co to jest?

Autotomia to zdolność niektórych organizmów do odrzucania części własnego ciała w celu uniknięcia zagrożenia lub uszkodzenia. Jest to proces biologiczny, który występuje u wielu gatunków zwierząt, w tym u jaszczurek, krabów, pająków czy niektórych gatunków mięczaków. Autotomia może dotyczyć różnych części ciała, jednak najbardziej znanym przykładem jest odrzucanie ogona przez jaszczurki.

Zwierzęta posiadające zdolność do autotomii wykorzystują ją jako mechanizm obronny przed drapieżnikami. W przypadku zagrożenia, odrzucona część ciała może odwrócić uwagę drapieżnika, dając zwierzęciu szansę na ucieczkę. Warto zaznaczyć, że autotomia nie jest procesem przypadkowym, lecz kontrolowanym przez organizm. W miejscu odrzucenia części ciała znajdują się specjalne struktury, które umożliwiają szybkie i skuteczne oddzielenie.

Jak jaszczurki odrzucają ogon?

Proces odrzucania ogona przez jaszczurki jest złożony i składa się z kilku etapów. Na początek warto zaznaczyć, że ogon jaszczurki jest podzielony na segmenty, które są oddzielone od siebie przez tzw. linie autotomiczne. W przypadku zagrożenia, jaszczurka może odrzucić ogon na wysokości jednej z tych linii.

W momencie odrzucenia ogona, mięśnie wokół linii autotomicznej kurczą się, powodując oddzielenie segmentu ogona od reszty ciała. Następnie następuje proces krzepnięcia krwi, który zamyka naczynia krwionośne i zapobiega krwawieniu. W międzyczasie odrzucony ogon porusza się chaotycznie, odwracając uwagę drapieżnika od jaszczurki. Warto podkreślić, że proces odrzucenia ogona jest kontrolowany przez układ nerwowy jaszczurki, co pozwala na szybkie i precyzyjne oddzielenie.

Dlaczego jaszczurki odrzucają ogon?

Jaszczurki odrzucają ogon głównie jako mechanizm obronny przed drapieżnikami. Odrzucony ogon może odwrócić uwagę drapieżnika, dając jaszczurce szansę na ucieczkę. Warto jednak zaznaczyć, że autotomia może mieć także inne funkcje, takie jak:

 • redukcja stresu – odrzucenie ogona może pomóc jaszczurce w radzeniu sobie ze stresem związanym z sytuacją zagrożenia,
 • odrzucenie uszkodzonej części ciała – w przypadku uszkodzenia ogona, jaszczurka może odrzucić go, aby uniknąć dalszych komplikacji zdrowotnych.

Warto jednak pamiętać, że odrzucenie ogona przez jaszczurkę to ostateczność, gdyż proces ten wiąże się z utratą ważnej części ciała, która pełni wiele funkcji, takich jak utrzymanie równowagi czy magazynowanie tłuszczu.

Czy każda jaszczurka może odrzucić ogon?

Nie wszystkie gatunki jaszczurek mają zdolność do autotomii. Zdolność ta występuje głównie u jaszczurek z rodziny gekonów, scynków, legwanów czy agam. Warto jednak zaznaczyć, że nawet wśród tych rodzajów występują różnice w zdolności do odrzucania ogona. Niektóre gatunki mają bardzo dobrze rozwinięte linie autotomiczne, co pozwala im na szybkie i skuteczne odrzucenie ogona, podczas gdy inne mają słabiej rozwinięte te struktury, co może utrudniać proces autotomii.

W przypadku jaszczurek, które nie mają zdolności do autotomii, ich ogon jest zwykle mniej elastyczny i niepodzielony na segmenty. W takich przypadkach, odrzucenie ogona może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała jaszczurki i nie jest zalecane jako mechanizm obronny.

Gatunek jaszczurki Zdolność do autotomii
Gekon Tak
Scynk Tak
Legwan Tak
Agama Tak
Varan Nie
Chameleon Nie

Autotomia – co to jest?

Autotomia to proces, w którym organizm odrzuca część swojego ciała w celu obrony przed drapieżnikami lub usunięcia uszkodzonej tkanki. Zdolność do autotomii posiadają różne gatunki zwierząt, takie jak:

 • jaszczurki
 • pająki
 • rozgwiazdy
 • ślimaki

W przypadku jaszczurek, autotomia dotyczy głównie ogona, który może być odrzucony w sytuacji zagrożenia.

Jak jaszczurki odrzucają ogon?

Odrzucenie ogona przez jaszczurkę to skomplikowany proces biologiczny, który zachodzi w kilku etapach:

 1. W odpowiedzi na zagrożenie, jaszczurka napina mięśnie wokół specjalnych stawów zwanych „stawami autotomicznymi”.
 2. W wyniku napięcia mięśni, stawy autotomiczne ulegają rozluźnieniu, co prowadzi do osłabienia struktury ogona.
 3. Ogon ostatecznie odpada, a naczynia krwionośne i nerwy zostają natychmiast zamknięte, aby zminimalizować krwawienie i ból.

Warto zaznaczyć, że proces autotomii jest kontrolowany przez układ nerwowy jaszczurki.

Dlaczego jaszczurki odrzucają ogon?

Odrzucenie ogona przez jaszczurkę ma na celu przede wszystkim ochronę przed drapieżnikami. Gdy jaszczurka zostaje zaatakowana, odrzucony ogon wije się i porusza, odwracając uwagę drapieżnika i dając jaszczurce szansę na ucieczkę. Ponadto, autotomia może również służyć do:

 • redukcji stresu
 • usuwanie uszkodzonej tkanki
 • uniknięcie infekcji

Czy każda jaszczurka może odrzucić ogon?

Nie wszystkie gatunki jaszczurek mają zdolność do autotomii. Przykłady gatunków, które mogą odrzucać ogon, to:

 • gekony
 • skinki
 • legwany

Z kolei niektóre gatunki, takie jak kameleony czy agamy, nie posiadają tej zdolności.

Czy odrzucony ogon jaszczurki odrasta?

Tak, odrzucony ogon jaszczurki jest w stanie odrastać, jednak proces regeneracji może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od gatunku i wieku jaszczurki. W trakcie odrastania ogona:

 • tworzy się nowa struktura kostna
 • odrastają mięśnie i naczynia krwionośne
 • przywracana jest funkcja nerwowa

Warto jednak zauważyć, że nowy ogon zwykle nie osiąga takiej samej długości i wyglądu jak pierwotny oraz może różnić się kolorem i fakturą.

Czy odrzucenie ogona jest dla jaszczurki bolesne?

Odrzucenie ogona przez jaszczurkę jest procesem szybkim i efektywnym, który minimalizuje ból. Chociaż jaszczurki odczuwają ból, to jednak autotomia jest mniej bolesna niż mogłoby się wydawać. Dzieje się tak, ponieważ:

 • naczynia krwionośne i nerwy zostają natychmiast zamknięte
 • proces jest kontrolowany przez układ nerwowy jaszczurki

Czy jaszczurka może odrzucić ogon więcej niż raz?

Jaszczurki mogą odrzucać ogon wielokrotnie, jednak każdy kolejny proces autotomii może być trudniejszy i dłuższy. Ponadto, wielokrotne odrzucanie ogona może prowadzić do:

 • osłabienia organizmu
 • zwiększonego ryzyka infekcji
 • ograniczenia ruchomości

Jakie są konsekwencje odrzucenia ogona dla jaszczurki?

Odrzucenie ogona może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla jaszczurki. Pozytywne aspekty to przede wszystkim ochrona przed drapieżnikami i redukcja stresu. Natomiast negatywne skutki to:

 • utrata ważnego narządu, który pełni funkcje w równowadze, poruszaniu się i komunikacji
 • zmniejszenie zdolności do zdobywania pokarmu
 • zmniejszenie atrakcyjności dla potencjalnych partnerów
 • ryzyko infekcji i powikłań związanych z procesem regeneracji

Dlatego też, odrzucenie ogona przez jaszczurkę jest ostatecznością, stosowaną tylko w sytuacjach zagrożenia życia.