ile żyją sikorki

W niniejszym artykule przybliżymy fascynujący świat sikorek – niewielkich, lecz niezwykle barwnych i żywiołowych ptaków. Omówimy ich charakterystykę, środowisko życia, dietę oraz cykl życiowy. Przyjrzymy się także, jak długo żyją w naturze i niewoli, jakie zagrożenia na nie czekają oraz jak możemy im pomóc przetrwać zimę. Zapraszamy do lektury!

Charakterystyka sikorek

Sikorki to niewielkie ptaki z rodziny sikorowatych, które charakteryzują się żywymi kolorami oraz sympatycznym wyglądem. W Polsce występuje kilka gatunków sikorek, takich jak:

 • sikora bogatka (Parus major)
 • sikora modra (Cyanistes caeruleus)
 • sikora uboga (Poecile palustris)
 • sikora czarnogłówka (Poecile montanus)
 • sikora sosnówka (Periparus ater)

Wszystkie gatunki sikorek mają podobną budowę ciała, z krępej sylwetki, krótkim ogonem oraz stosunkowo dużą głową. Kolorystyka ich upierzenia jest zróżnicowana, ale często występują barwy takie jak żółty, niebieski, czarny czy biały. Wielkość sikorek waha się od 10 do 15 cm, a masa ciała od 9 do 20 g, w zależności od gatunku.

Środowisko życia sikorek

Sikorki są ptakami osiadłymi, co oznacza, że przez cały rok zasiedlają te same tereny. Preferują one różnorodne środowiska, takie jak:

 • lasy liściaste, mieszane i iglaste
 • parki miejskie
 • ogrody
 • zadrzewienia śródpolne

Najważniejsze dla nich są jednak miejsca, gdzie mogą znaleźć odpowiednie schronienie oraz pokarm. Dlatego często można je spotkać w pobliżu drzew i krzewów, które oferują im ochronę przed drapieżnikami oraz dostęp do pożywienia. Sikorki nie są ptakami migrującymi, co oznacza, że zimą muszą radzić sobie z trudniejszych warunkach, takich jak niska temperatura czy ograniczona dostępność pokarmu.

Dieta sikorek

Sikorki są ptakami owadożernymi, co oznacza, że ich głównym źródłem pożywienia są owady i ich larwy. W zależności od pory roku, dieta sikorek może się jednak różnić. Wiosną i latem, kiedy owady są najbardziej dostępne, sikorki żywią się głównie:

 • gąsienicami
 • chrząszczami
 • muchówkami
 • pluskwami

W okresie jesienno-zimowym, kiedy owady stają się mniej dostępne, sikorki uzupełniają swoją dietę o nasiona, owoce, orzechy czy tłuszcze zwierzęce. Warto pamiętać, że dokarmianie sikorek zimą może być dla nich bardzo korzystne, szczególnie jeśli podamy im wysokoenergetyczne pokarmy, takie jak słonecznik, orzechy włoskie czy tłuszcz zwierzęcy.

Cykl życiowy sikorek

Proces rozwoju sikorek rozpoczyna się od jaja, które są składane przez samicę w wyścielonym mchem i włosiem gnieździe. W zależności od gatunku, sikorki składają od 5 do 12 jaj, które są następnie wysiadywane przez okres około 2 tygodni. Po wykluciu się piskląt, rodzice intensywnie je karmią, aż do momentu, gdy młode ptaki opuszczają gniazdo.

Sikorki stają się dojrzałe płciowo po około roku życia i mogą mieć potomstwo raz lub dwa razy w roku, w zależności od warunków środowiskowych oraz dostępności pokarmu. Warto dodać, że samice sikorek często wybierają partnerów na podstawie intensywności kolorów ich upierzenia, co może świadczyć o ich zdrowiu i kondycji.

Gatunek sikorki Liczba jaj w lęgu Okres wysiadywania
Sikora bogatka 7-10 13-15 dni
Sikora modra 9-12 12-14 dni
Sikora uboga 5-8 14-16 dni
Sikora czarnogłówka 6-9 14-16 dni
Sikora sosnówka 5-7 15-17 dni

Długość życia sikorek w naturze

Średnia długość życia sikorek w warunkach naturalnych wynosi około 2-3 lat, jednak niektóre osobniki mogą dożywać nawet do 10 lat. Długość życia tych ptaków zależy od wielu czynników, takich jak drapieżniki, choroby czy warunki środowiskowe.

Wśród drapieżników, które stanowią zagrożenie dla sikorek, można wymienić jastrzębie, kruki, sowy czy koty. Choroby, takie jak pasożyty, wirusy czy bakterie, również wpływają na długość życia tych ptaków. Warunki środowiskowe, takie jak niskie temperatury, brak pożywienia czy zanieczyszczenie środowiska, również mają wpływ na długość życia sikorek.

Długość życia sikorek w niewoli

Sikorki żyjące w niewoli mogą dożywać średnio 5-6 lat, co jest dłuższym okresem życia niż u ich dziko żyjących krewnych. Warunki hodowli mają znaczący wpływ na długość życia sikorek, gdyż w niewoli ptaki te są zabezpieczone przed drapieżnikami, mają stały dostęp do pożywienia oraz są monitorowane pod kątem zdrowia.

Ważne jest jednak, aby warunki hodowli były odpowiednie dla sikorek, co obejmuje zapewnienie im odpowiedniej przestrzeni, stymulacji, diety oraz higieny. W przeciwnym razie, stres i choroby mogą skrócić ich życie nawet w niewoli.

Zagrożenia dla populacji sikorek

Sikorki są ptakami, które na ogół nie są uznawane za gatunek zagrożony. Niemniej jednak, w ich naturalnym środowisku występują różne zagrożenia, które mogą wpłynąć na liczebność populacji. Największe zagrożenia dla sikorek to utrata siedlisk, drapieżnictwo, choroby oraz zmiany klimatyczne.

Utrata siedlisk, spowodowana wycinką drzew, urbanizacją czy rolnictwem, może prowadzić do zmniejszenia populacji sikorek. Drapieżnictwo ze strony innych ptaków czy ssaków również wpływa na liczebność tych ptaków. Choroby, takie jak pasożyty czy wirusy, mogą działać na niekorzyść populacji sikorek, zwłaszcza gdy ptaki te są osłabione przez inne czynniki, takie jak brak pożywienia czy niskie temperatury. Zmiany klimatyczne, prowadzące do nieprzewidywalnych warunków pogodowych, również mogą wpłynąć na populację sikorek.

Jak pomóc sikorkom przetrwać zimę

Zima to trudny okres dla sikorek, gdyż muszą one zmagać się z niskimi temperaturami oraz ograniczonym dostępem do pożywienia. Możemy im pomóc przetrwać ten trudny czas, dokarmiając je odpowiednimi pokarmami oraz zapewniając im schronienie.

 • Dokarmianie: W zimie warto podać sikorkom tłuste nasiona, takie jak słonecznik, orzechy czy pestki dyni. Można również oferować im kule tłuszczowe, które dostarczają im energii potrzebnej do przetrwania zimy. Ważne jest, aby dokarmiać ptaki regularnie, gdyż szybko przyzwyczajają się do stałego źródła pożywienia.
 • Schronienie: Zapewnienie sikorkom budek lęgowych może pomóc im przetrwać zimę, gdyż stanowią one dla nich schronienie przed wiatrem, deszczem czy śniegiem. Budki powinny być umieszczone w miejscach osłoniętych, z dala od dróg czy drapieżników.