gdzie żyją żółwie

Żółwie są fascynującymi stworzeniami, które zamieszkują różnorodne siedliska na całym świecie. W tym artykule przyjrzymy się bliżej różnym gatunkom żółwi, ich naturalnym siedliskom, warunkom niezbędnym do ich przetrwania oraz wpływowi, jaki na nie wywiera globalne ocieplenie. Omówimy również kwestię hodowli żółwi w niewoli i działania podejmowane na rzecz ochrony ich siedlisk.

Różnorodność gatunków żółwi na świecie

Żółwie to jedne z najbardziej fascynujących i różnorodnych zwierząt na naszej planecie. Należą do rzędu żółwi (Testudines) i są jednymi z najstarszych żyjących grup zwierząt, które pojawiły się na Ziemi około 220 milionów lat temu. Wyróżniamy trzy główne grupy żółwi: lądowe, morskie i słodkowodne. Łącznie na świecie istnieje ponad 300 gatunków żółwi, a każdy z nich ma swoje unikalne cechy i specyfikę.

Najbardziej znane gatunki żółwi to między innymi:

 • żółw zielony (Chelonia mydas) – gatunek żółwia morskiego, zamieszkujący głównie ciepłe wody oceanów;
 • żółw oliwkowy (Lepidochelys olivacea) – również gatunek żółwia morskiego, występujący w tropikalnych i subtropikalnych wodach;
 • żółw grecki (Testudo graeca) – żółw lądowy, zamieszkujący obszar basenu Morza Śródziemnego;
 • żółw czerwonolicy (Emydura subglobosa) – żółw słodkowodny, występujący w Australii i Papui-Nowej Gwinei.

Żółwie lądowe – gdzie można je spotkać?

Żółwie lądowe to grupa żółwi, które spędzają większość swojego życia na lądzie. Zamieszkują różne strefy klimatyczne i geograficzne, od pustynnych obszarów Afryki i Azji, przez lasy tropikalne Ameryki Południowej, aż po śródziemnomorskie tereny Europy.

Przykłady miejsc, gdzie można spotkać żółwie lądowe:

 • Galapagos – wyspy te są domem dla słynnych żółwi olbrzymich (Chelonoidis nigra), które są jednymi z największych żółwi lądowych na świecie;
 • Madagaskar – na tym wyspiarskim państwie można spotkać żółwie promieniste (Astrochelys radiata), które charakteryzują się pięknym wzorem na skorupie;
 • Ameryka Północna – na tym kontynencie występuje żółw bokszlachetny (Terrapene carolina), który jest jednym z najbardziej znanych żółwi lądowych w Stanach Zjednoczonych.

Żółwie morskie – jakie oceany są ich domem?

Żółwie morskie to grupa żółwi, które spędzają większość swojego życia w wodach oceanów i mórz. Siedliska żółwi morskich obejmują różne strefy klimatyczne, od tropikalnych i subtropikalnych, po umiarkowane. W zależności od gatunku, żółwie morskie mogą zamieszkiwać zarówno przybrzeżne wody, jak i głębokie oceany.

Przykłady oceanów i mórz, które są domem dla żółwi morskich:

 • Ocean Atlantycki – żółw skórzasty (Dermochelys coriacea) oraz żółw zielony (Chelonia mydas) są często spotykane w wodach tego oceanu;
 • Ocean Indyjski – żółw szylkretowy (Eretmochelys imbricata) oraz żółw oliwkowy (Lepidochelys olivacea) zamieszkują wody tego oceanu;
 • Morze Śródziemne – żółw błotny (Caretta caretta) to gatunek żółwia morskiego, który można spotkać w wodach tego morza.

Żółwie słodkowodne – jakie rzeki i jeziora są ich środowiskiem?

Żółwie słodkowodne to grupa żółwi, które spędzają większość swojego życia w wodach rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Siedliska żółwi słodkowodnych obejmują różne strefy klimatyczne, od tropikalnych i subtropikalnych, po umiarkowane. W zależności od gatunku, żółwie słodkowodne mogą zamieszkiwać zarówno płycizny, jak i głębokie wody.

Przykłady rzek i jezior, które są środowiskiem dla żółwi słodkowodnych:

 • Amazonka – w wodach tej rzeki można spotkać żółwie matamaty (Chelus fimbriatus), które charakteryzują się nietypowym wyglądem;
 • Mississippi – w wodach tej rzeki występuje żółw błotny (Graptemys geographica), który jest jednym z najbardziej znanych żółwi słodkowodnych w Ameryce Północnej;
 • Jezioro Titicaca – w wodach tego jeziora można spotkać żółwie Titicaca (Chelus orinocensis), które są jednymi z największych żółwi słodkowodnych na świecie.
Gatunek żółwia Średnia długość życia Średnia masa ciała
Żółw zielony (Chelonia mydas) 60-70 lat 110-190 kg
Żółw grecki (Testudo graeca) 50-100 lat 2-5 kg
Żółw czerwonolicy (Emydura subglobosa) 20-30 lat 1-2 kg
Żółw olbrzymi z Galapagos (Chelonoidis nigra) 100-150 lat 250-400 kg

Jakie warunki muszą spełniać siedliska żółwi?

Żółwie to gatunki o różnorodnych wymaganiach środowiskowych, jednak istnieją pewne podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby mogły przetrwać i rozmnażać się. W zależności od gatunku, żółwie mogą zamieszkiwać różne siedliska, takie jak lądy, rzeki, jeziora czy oceany. Wspólne dla wszystkich żółwi są jednak takie potrzeby jak:

 • dostęp do wody – nawet żółwie lądowe potrzebują wody do picia i utrzymania odpowiedniego poziomu nawilżenia skóry i skorupy;
 • odpowiednia temperatura – żółwie są zmiennocieplne, co oznacza, że potrzebują ciepła zewnętrznego do regulacji temperatury ciała. W związku z tym, muszą mieć dostęp do miejsc, w których mogą się ogrzewać, jak również chłodzić;
 • schronienie – żółwie potrzebują kryjówek, w których mogą się schować przed drapieżnikami, a także spędzać czas w trakcie zimowania;
 • źródła pokarmu – w zależności od gatunku, żółwie mogą być roślinożerne, mięsożerne lub wszystkożerne. Muszą mieć dostęp do odpowiedniego pokarmu, aby utrzymać zdrowie i kondycję.

Niestety, wiele czynników może zagrażać siedliskom żółwi, takich jak:

 • niszczenie środowiska naturalnego – wylesianie, osuszanie terenów podmokłych, rolnictwo czy urbanizacja prowadzą do utraty siedlisk dla wielu gatunków żółwi;
 • zanieczyszczenie wód – żółwie morskie i słodkowodne są szczególnie narażone na zanieczyszczenie wód, które może prowadzić do chorób, zmniejszenia dostępności pokarmu czy utraty miejsc lęgowych;
 • wprowadzanie obcych gatunków – niektóre gatunki żółwi są zagrożone przez konkurencję z obcymi gatunkami, które zostały wprowadzone do ich siedlisk przez człowieka;
 • połów i handel – niektóre gatunki żółwi są poławiane na mięso, skorupy czy jako zwierzęta domowe, co prowadzi do spadku ich populacji.

Czy żółwie mogą żyć w niewoli?

Żółwie są popularnymi zwierzętami domowymi, jednak hodowla żółwi w niewoli wiąże się z zarówno z aspektami pozytywnymi, jak i negatywnymi. Z jednej strony, odpowiednio prowadzona hodowla może przyczynić się do ochrony niektórych gatunków przed wyginięciem. Z drugiej strony, niewłaściwe warunki hodowlane mogą prowadzić do cierpienia zwierząt i chorób.

Aby żółw mógł żyć w niewoli, muszą być spełnione następujące warunki:

 • odpowiednie warunki środowiskowe – żółwie potrzebują odpowiedniej temperatury, wilgotności, dostępu do wody, schronienia i miejsca do ogrzewania się;
 • odpowiedni pokarm – dieta żółwia powinna być zrównoważona i dostosowana do jego gatunku;
 • higiena – regularne czyszczenie i dezynfekcja środowiska żółwia są kluczowe dla utrzymania jego zdrowia;
 • kontrola weterynaryjna – regularne wizyty u weterynarza oraz profilaktyka chorób są niezbędne dla utrzymania zdrowia żółwia.

Jak zmieniają się siedliska żółwi w związku z globalnym ociepleniem?

Globalne ocieplenie wpływa na siedliska żółwi w różnorodny sposób. W związku ze zmianami klimatu, żółwie mogą być zmuszone do przemieszczania się w poszukiwaniu odpowiednich warunków życia. W niektórych przypadkach może to prowadzić do zmniejszenia dostępnych siedlisk, a nawet do lokalnego wyginięcia niektórych gatunków.

Potencjalne konsekwencje globalnego ocieplenia dla populacji żółwi to:

 • zmiana rozkładu gatunków – żółwie mogą być zmuszone do przemieszczania się na większe odległości w poszukiwaniu odpowiednich warunków życia, co może prowadzić do zmiany ich zasięgu występowania;
 • zmniejszenie dostępności siedlisk – podnoszenie się poziomu mórz i oceanów może prowadzić do zatapiania obszarów lęgowych żółwi morskich, a także do zatapiania terenów podmokłych, które są siedliskami żółwi słodkowodnych;
 • wpływ na rozmnażanie – wyższe temperatury mogą wpływać na proces inkubacji jaj żółwi, co może prowadzić do zmiany proporcji płci w populacji, a nawet do zahamowania rozmnażania;
 • wpływ na zdrowie – wyższe temperatury mogą sprzyjać rozwojowi chorób i pasożytów, które mogą zagrażać zdrowiu żółwi.

Jakie działania są podejmowane na rzecz ochrony siedlisk żółwi?

Na rzecz ochrony siedlisk żółwi podejmowane są różne działania, zarówno na poziomie lokalnym, jak i globalnym. Organizacje ochrony środowiska, rządy oraz społeczności lokalne angażują się w różnorodne inicjatywy mające na celu ochronę żółwi i ich środowisk życia.

Przykłady działań na rzecz ochrony siedlisk żółwi to:

 • zakładanie rezerwatów przyrody – tworzenie obszarów chronionych, w których żółwie mogą żyć i rozmnażać się bez ingerencji człowieka;
 • monitorowanie populacji – prowadzenie badań naukowych mających na celu określenie stanu populacji żółwi oraz identyfikację zagrożeń dla ich przetrwania;
 • edukacja ekologiczna – prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat potrzeby ochrony żółwi i ich siedlisk;
 • kontrola handlu – wprowadzenie regulacji prawnych mających na celu ograniczenie handlu żółwiami oraz ich produktami, takimi jak mięso czy skorupy;
 • restauracja siedlisk – prowadzenie działań mających na celu przywrócenie zniszczonych siedlisk żółwi, takich jak rekultywacja terenów podmokłych czy odbudowa plaż lęgowych.