gdzie mieszka dzik

W tym artykule przyjrzymy się bliżej dzikom – jednym z najbardziej charakterystycznych gatunków fauny Polski. Omówimy ich cechy, siedliska, rytm dobowy, adaptacje do klimatu oraz zachowania społeczne. Przyjrzymy się także zagrożeniom, z jakimi się borykają, oraz metodom ich ochrony. Zapraszamy do lektury!

Charakterystyka dzików – jakie są cechy tego gatunku?

Dzik (Sus scrofa) to ssak z rodziny świniowatych, który zamieszkuje tereny Europy, Azji i Afryki Północnej. W Polsce jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zwierząt łownych. Dziki charakteryzują się szeregiem cech, które pozwalają im przetrwać w różnych warunkach środowiskowych. Do najważniejszych cech dzików należą:

 • wygląd: dziki mają krępe, masywne ciało, krótkie nogi i szeroką głowę z długim ryjem. Sierść jest szorstka, zwykle ciemnobrązowa lub czarna, z jaśniejszymi włosami na grzbiecie;
 • wielkość: długość ciała dorosłych dzików wynosi od 100 do 180 cm, a wysokość w kłębie od 55 do 110 cm;
 • masa ciała: samce są zwykle większe od samic, ważą od 50 do 200 kg, podczas gdy samice ważą od 40 do 120 kg;
 • dieta: dziki są wszystkożerne, żywią się zarówno roślinami, jak i zwierzętami. W ich diecie dominują korzenie, bulwy, owoce, nasiona, a także owady, gryzonie czy padlina;
 • zachowania: dziki są zwierzętami inteligentnymi, sprytnymi i ostrożnymi. Potrafią dobrze współpracować w grupie, a także wykazać się samodzielnością w poszukiwaniu pożywienia czy schronienia.

Gdzie można spotkać dziki w Polsce?

Dziki są szeroko rozpowszechnione na terenie Polski, można je spotkać zarówno na obszarach leśnych, jak i rolniczych czy miejskich. Największe populacje dzików występują na terenach:

 • południowej Polski, zwłaszcza w województwach małopolskim, śląskim i dolnośląskim, gdzie znajdują się liczne lasy i tereny górskie;
 • wschodniej Polski, w województwach lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim, gdzie dziki korzystają z bogactwa lasów i łąk;
 • północnej Polski, na terenach województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego, gdzie dziki zamieszkują liczne lasy i obszary przybrzeżne.

Warto zauważyć, że rozmieszczenie dzików na terenie Polski nie jest równomierne. Na niektórych obszarach, zwłaszcza w centralnej części kraju, dziki są rzadziej spotykane, co wynika z mniejszej ilości odpowiednich siedlisk oraz z intensywnego rolnictwa.

Jakie siedliska preferują dziki?

Dziki są zwierzętami o dużych zdolnościach adaptacyjnych, dzięki czemu potrafią zasiedlić różnorodne siedliska. W Polsce najczęściej można spotkać dziki w:

 • lasach: dziki preferują lasy liściaste i mieszane, zwłaszcza z dużą ilością dębów, buków czy grabów, które dostarczają im pożywienia w postaci żołędzi, kasztanów czy innych nasion;
 • polach i łąkach: dziki często odwiedzają pola uprawne, gdzie znajdują obfite źródło pożywienia w postaci roślin uprawnych, a także łąki, na których żerują na trawach, ziołach czy owadach;
 • obszarach miejskich: dziki coraz częściej pojawiają się na obrzeżach miast czy w parkach miejskich, gdzie znajdują łatwe źródła pożywienia w postaci odpadów czy roślin ozdobnych.

W poszukiwaniu pożywienia i schronienia dziki potrafią pokonywać duże odległości, a ich terytoria życiowe mogą sięgać nawet kilkudziesięciu kilometrów kwadratowych.

Czy dziki są zwierzętami nocnymi?

Dziki są zwierzętami o zmierzchowo-nocnym trybie życia, co oznacza, że są najbardziej aktywne o świcie i zmierzchu oraz w nocy. W ciągu dnia zwykle odpoczywają w ukryciu, na przykład w gęstwinach krzewów, trzcinowiskach czy w norach wykopanych w ziemi. Aktywność nocna dzików ma kilka przyczyn:

 • unikanie drapieżników: nocne życie pozwala dzikom unikać spotkań z potencjalnymi drapieżnikami, takimi jak wilki czy ludzie;
 • korzystanie z chłodniejszych temperatur: dziki są zwierzętami o dużym ciele i grubym futrze, dlatego preferują niższe temperatury panujące w nocy;
 • szukanie pożywienia: wiele źródeł pożywienia dla dzików, takich jak owady czy gryzonie, jest również aktywnych nocą, co ułatwia im zdobycie pokarmu.

Warto jednak zauważyć, że dziki mogą być również aktywne w ciągu dnia, zwłaszcza w okresach zimowych, kiedy dni są krótkie, a temperatura niższa.

Jak dziki radzą sobie z polskim klimacie?

Dziki są zwierzętami dobrze przystosowanymi do życia w różnych warunkach klimatycznych, w tym również w Polsce. Ich adaptacje do polskiego klimatu obejmują:

 • Okrywę włosową – dziki mają gęste, sztywne włosy, które chronią je przed zimnem i wilgocią. W okresie zimowym włosy te stają się jeszcze gęstsze, co pozwala im lepiej zatrzymać ciepło.
 • Tryb życia – dziki są aktywne zarówno w dzień, jak i w nocy, co pozwala im unikać ekstremalnych temperatur i korzystać z różnych źródeł pożywienia.

W zimie dziki potrafią przetrwać nawet w trudnych warunkach, takich jak głęboki śnieg czy mróz. W poszukiwaniu pożywienia potrafią przekopywać śnieg i ziemie, a także korzystać z zapasów zgromadzonych wcześniej. W okresie letnim dziki szukają schronienia w cieniu drzew i zarośli, aby uniknąć przegrzania.

Czy dziki są zwierzętami stadnymi?

Dziki są zwierzętami o silnych więzach społecznych i często tworzą grupy rodzinne, zwane stadami. W stadach tych można wyróżnić:

 • Samice – zazwyczaj są to matki z młodymi oraz ich córki z poprzednich miotów. Samice wspólnie opiekują się młodymi i uczą je, jak radzić sobie w środowisku.
 • Młode – zarówno młode samce, jak i samice pozostają w stadzie do osiągnięcia dojrzałości płciowej.

Samce dorosłe zazwyczaj prowadzą samotny tryb życia, łącząc się ze stadami jedynie w okresie godowym. Wówczas dochodzi do rywalizacji między nimi o prawo do rozrodu, co może prowadzić do agresywnych zachowań i walk.

Jakie są zagrożenia dla dzików w Polsce?

Dziki w Polsce, podobnie jak w innych krajach, muszą zmagać się z różnymi zagrożeniami, które wpływają na ich populację. Do głównych zagrożeń dla dzików należą:

 • Polowania – dziki są popularnym celem polowań ze względu na ich mięso oraz wartość trofealną. Nadmierna presja łowiecka może prowadzić do zmniejszenia populacji dzików.
 • Utrata siedlisk – rozwój infrastruktury, urbanizacja oraz intensyfikacja rolnictwa prowadzą do niszczenia i fragmentacji siedlisk dzików, co utrudnia im życie i rozmnażanie.
 • Choroby – dziki są podatne na różne choroby, takie jak afrykański pomór świń (ASF), który może prowadzić do masowego wymierania populacji.

Jakie są metody ochrony dzików w Polsce?

W Polsce podejmuje się różne działania mające na celu ochronę dzików i ich siedlisk. Do najważniejszych z nich należą:

 • Regulacje prawne – polowania na dziki są regulowane przez prawo łowieckie, które określa m.in. okresy ochronne, limity odstrzału oraz zasady prowadzenia polowań.
 • Programy ochrony – w ramach programów ochrony dzików podejmuje się działania mające na celu monitorowanie populacji, ochronę siedlisk oraz kontrolę chorób.

Edukacja społeczeństwa na temat dzików i ich roli w ekosystemie jest również istotnym elementem ochrony tego gatunku. Poprzez informowanie ludzi o potrzebie ochrony dzików oraz o zagrożeniach, z jakimi się borykają, można zmniejszyć negatywny wpływ człowieka na ich populację.