Co jedzą dziki, a czego jeść nie mogą?

dzik w lesie

Dziki to wszechstronne zwierzęta, które od wieków koegzystują z człowiekiem w różnych częściach świata. Ich dieta jest różnorodna, ale tak samo jak ludzie, istnieją pewne pokarmy, których powinny unikać. W artykule przyjrzymy się dokładnie temu, co dziki jedzą w ich naturalnym środowisku i jakie pokarmy mogą być dla nich szkodliwe.

Biologia i fizjologia dzików

Dziki, będące częścią rodziny świń, mają adaptacje układu pokarmowego, które umożliwiają im spożywanie szerokiej gamy produktów. Posiadają długie jelito, co oznacza, że mogą przyswajać składniki odżywcze z różnorodnych źródeł, w tym roślin i zwierząt.

Oprócz struktury jelit, enzymy trawienne dzików są również dostosowane do przetwarzania zarówno białek pochodzenia zwierzęcego, jak i roślinnego. Dzięki temu mogą one spożywać zarówno rośliny, jak i mięso, choć większość ich diety składa się z produktów roślinnych.

Zmienność w preferencjach żywieniowych dzików często wiąże się z sezonowymi zmianami w dostępności pożywienia. Na przykład, podczas gdy w lecie mogą one paść się głównie na owocach i korzeniach, zima może zmusić je do szukania bardziej dostępnych źródeł białka, takich jak owady lub małe zwierzęta.

Naturalne źródła pożywienia w środowisku dzików

Dziki są wszechstronnymi zwierzętami roślinożernymi i drapieżnikami, co oznacza, że ich dieta jest zróżnicowana i dostosowuje się do dostępności lokalnych źródeł pożywienia.

 • Rośliny: Dziki są znane z paśnięcia się na szerokiej gamie roślin, w tym owoce, nasiona, korzenie i pędy. Dęby i żołędzie są szczególnie ważne dla wielu populacji dzików, zwłaszcza w Europie.
 • Zwierzęta: Chociaż dziki są głównie roślinożercami, nie krępują się przed jedzeniem owadów, gryzoni i innych małych kręgowców, gdy nadarza się okazja. Owady stanowią ważne źródło białka, zwłaszcza w okresach, gdy inne źródła pożywienia są trudno dostępne.
 • Pozostałości: W miejscach, gdzie dzikie świnie żyją w bliskości ludzkich osad, mogą one przeszukiwać odpadki w poszukiwaniu resztek jedzenia. Chociaż nie jest to ich preferowany sposób zdobywania pożywienia, są dostosowane do wykorzystywania każdej dostępnej okazji żywieniowej.

Warto zauważyć, że podczas gdy dziki są wszechstronne w swoich wyborach żywieniowych, ich dieta będzie się różnić w zależności od regionu i dostępności lokalnych źródeł pożywienia.

Dzik indyjski szukający jedzenia

Wpływ ludzi na dietę dzików

Współistnienie dzików z ludźmi prowadziło do ewolucji ich nawyków żywieniowych, zwłaszcza w obszarach, gdzie ich naturalne środowisko pokrywa się z terenami rolnymi lub miejskimi.

 • Pozostałości pożywienia ludzkiego: W wielu miejskach dziki przystosowały się do przeszukiwania odpadków w poszukiwaniu resztek jedzenia. O ile nie jest to ich główne źródło pożywienia, o tyle częsta dostępność i łatwość zdobycia czynią odpadki atrakcyjnym źródłem pokarmu.
 • Rolnictwo: W obszarach rolniczych dziki często wkraczają na uprawy, gdzie mogą spożywać takie produkty jak zboża, warzywa czy owoce. Niekiedy prowadzi to do konfliktów z rolnikami, ponieważ dziki mogą powodować znaczące straty w plonach.
 • Karmienie przez ludzi: Często ludzie, nieświadomi negatywnych skutków, karmią dziki, zwłaszcza w obszarach rekreacyjnych. Niestety, taka interakcja może prowadzić do problemów, takich jak nadmierne przybliżanie się dzików do obszarów ludzkich lub agresywne zachowanie w oczekiwaniu na jedzenie.

Niebezpieczne i szkodliwe pokarmy dla dzików

Chociaż dziki są wszechstronnymi zwierzętami i potrafią przystosować się do różnych diet, istnieje wiele pokarmów, które mogą być dla nich szkodliwe.

 • Toxyczne rośliny: Tak jak wiele innych zwierząt, dziki są wrażliwe na pewne toksyczne rośliny. Spożywanie ich może prowadzić do chorób, zaburzeń trawiennych lub nawet śmierci. Przykłady takich roślin to wilczomlecz, pokrzyk wilcza jagoda czy niektóre gatunki grzybów.
 • Odpadki ludzkie i zanieczyszczone produkty: Dziki, które przeszukują odpadki, mogą spożywać zanieczyszczone jedzenie, co może prowadzić do różnego rodzaju chorób. Na przykład jedzenie zepsutego mięsa, produktów zawierających alkohol czy nawet pewnych leków pozostawionych w śmieciach może być dla nich szkodliwe.
 • Zanieczyszczone wody: W obszarach silnie zurbanizowanych dziki mogą pić zanieczyszczoną wodę, co może prowadzić do chorób i infekcji.

Mimo że dziki są bardzo przystosowane do przetrwania w różnorodnych warunkach, ważne jest, aby ludzie byli świadomi wpływu, jaki mają na ich dietę, oraz potencjalnych zagrożeń związanych z karmieniem tych zwierząt.


Interakcje z innymi gatunkami i ich wpływ na dietę dzików

Dziki nie żyją w izolacji i często wchodzą w interakcje z różnymi gatunkami zwierząt, które mogą wpływać na ich wybory żywieniowe.

 • Konkurencja o pożywienie: W wielu środowiskach dziki mogą konkurować o pokarm z innymi zwierzętami, takimi jak jelenie, sarny czy inne gatunki świń. Na przykład, kiedy żołędzie stanowią ważne źródło pożywienia dla wielu gatunków, konkurencja o te zasoby może być intensywna.
 • Współistnienie z innymi gatunkami: Niektóre zwierzęta, takie jak ptaki, mogą korzystać z dzików jako źródła pożywienia, zbierając owady przemieszczające się wśród ich sierści lub podążając za nimi i spożywając resztki jedzenia. Ta symbioza może wpływać na dostępność pewnych źródeł pokarmu dla dzików.
 • Drapieżnicy: Dziki, zwłaszcza młode, mogą padać ofiarą drapieżników, takich jak wilki czy duże koty. To z kolei może wpływać na ich wybory dotyczące miejsc żerowania i rodzaju spożywanego pożywienia.

Zmienne warunki środowiskowe a dieta dzików

Warunki środowiskowe, takie jak pory roku, dostępność wody czy typ terenu, mają znaczący wpływ na dietę dzików.

 • Wpływ pór roku: W lecie, kiedy pokarm jest obfity, dziki mogą spożywać więcej owoców i warzyw. Zima, z drugiej strony, może zmusić je do polegania bardziej na nasionach, korzeniach oraz małych zwierzętach.
 • Dostępność wody: W suchych regionach lub w czasie suszy dziki mogą zmienić swoje nawyki żywieniowe, szukając pokarmów o wyższej zawartości wody, takich jak owoce.
 • Adaptacje do różnych siedlisk: W zależności od środowiska, w którym żyją – czy to lasy, łąki, tereny bagniste czy pustynne – ich dieta może się różnić, dostosowując się do dostępnych zasobów.

Zalecenia dla ludzi mieszkających w pobliżu dzików

Dla wielu ludzi życie w bliskości dzików może być zarówno fascynujące, jak i stanowić wyzwanie. Istnieją pewne zalecenia, które mogą pomóc w zachowaniu harmonii między człowiekiem a tymi dzikimi zwierzętami.

 • Jak unikać karmienia dzików: Należy unikać pozostawiania jedzenia na zewnątrz, które może przyciągnąć dziki. Obejmuje to resztki jedzenia, kompost czy nawet karmniki dla ptaków.
 • Ochrona upraw i żywności: Jeśli mieszkasz w obszarze, gdzie dziki są powszechne, warto zainwestować w ogrodzenie lub inne środki ochronne, aby chronić swoje uprawy.
 • Edukacja i świadomość: Zrozumienie nawyków żywieniowych dzików i ich naturalnych potrzeb może pomóc w unikaniu konfliktów. Edukowanie sąsiadów i lokalnej społeczności na temat odpowiedniego postępowania z dzikimi zwierzętami jest kluczem do współistnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back To Top