co dzik może zrobić człowiekowi

W tym artykule omówimy różne aspekty związane z dzikami, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt domowych. Przyjrzymy się chorobom przenoszonym przez te zwierzęta, ich wpływowi na bezpieczeństwo na drogach, a także na uprawy rolnicze. Podpowiemy, jak unikać konfliktów z dzikami i jakie są prawa dotyczące tych zwierząt w Polsce.

Zagrożenia wynikające z bezpośredniego kontaktu z dzikami

Bezpośredni kontakt z dzikami może prowadzić do różnych niebezpiecznych sytuacji dla człowieka. Dziki są zwierzętami dzikimi, które mogą bronić swojego terytorium lub młodych, a także zranić człowieka swoimi kłami. Warto zatem znać potencjalne zagrożenia związane z tymi zwierzętami:

 • Ataki w obronie terytorium lub młodych – dziki są bardzo opiekuńcze w stosunku do swoich młodych, a także terytorium, na którym żyją. W przypadku zbliżenia się człowieka na zbyt małą odległość, zwierzę może zaatakować w celu obrony swojej rodziny lub terytorium.
 • Możliwość zranienia przez kły – dziki posiadają ostre kły, którymi mogą zranić człowieka podczas ataku. Rany takie mogą być głębokie i powodować poważne uszkodzenia ciała, a nawet zagrażać życiu.

Choroby przenoszone przez dziki

Dziki mogą być nosicielami różnych chorób, które mogą przenieść się na ludzi. Niektóre z nich to wścieklizna, trichineloza czy afrykański pomór świń. Warto zatem znać te choroby i być świadomym zagrożeń związanych z nimi:

 • Wścieklizna – choroba wirusowa, która może przenieść się na człowieka przez ugryzienie lub kontakt z śliną zakażonego dzika. Wścieklizna jest śmiertelna dla ludzi, jeśli nie zostanie podjęte odpowiednie leczenie.
 • Trichineloza – choroba pasożytnicza, która może przenieść się na człowieka przez spożycie surowego lub niedogotowanego mięsa z dzika zarażonego pasożytem. Objawy trichinelozy obejmują bóle mięśni, gorączkę i obrzęki.
 • Afrykański pomór świń – wirusowa choroba, która dotyka głównie świnie, ale może być przenoszona przez dziki. Chociaż nie jest niebezpieczna dla ludzi, może powodować ogromne straty w gospodarstwach hodujących świnie.

Dziki a bezpieczeństwo na drogach

Zjawisko pojawiania się dzików na drogach stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wypadki drogowe z udziałem dzików mogą prowadzić do poważnych uszkodzeń pojazdów, a nawet śmierci kierowców i pasażerów. Statystyki dotyczące wypadków drogowych spowodowanych przez dziki są alarmujące:

Rok Liczba wypadków drogowych z udziałem dzików
2018 12 000
2019 13 500
2020 14 000

W celu zminimalizowania ryzyka wypadków drogowych z udziałem dzików, warto stosować się do następujących zasad:

 • Przestrzeganie ograniczeń prędkości – zwłaszcza w miejscach, gdzie występuje większe zagęszczenie dzików.
 • Uważne obserwowanie otoczenia – zwłaszcza w nocy, gdy dziki są najbardziej aktywne.

Jak unikać konfliktów z dzikami?

W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji związanych z dzikami, warto stosować się do kilku praktycznych zasad. Oto niektóre z nich:

 • Zachowanie bezpiecznej odległości – nie zbliżaj się zbyt blisko do dzików, zwłaszcza gdy są z młodymi.
 • Unikanie karmienia dzików – karmienie dzików może sprawić, że będą one traktować ludzi jako źródło pożywienia, co może prowadzić do agresywnego zachowania.
 • Zasady postępowania podczas spotkania z dzikiem – jeśli napotkasz dzika, staraj się zachować spokój, unikaj gwałtownych ruchów i powoli się oddalaj.

Dziki a uprawy rolnicze

Dziki, jako zwierzęta wszystkożerne, stanowią poważne zagrożenie dla upraw rolniczych. Szczególnie narażone na ich działanie są pola z kukurydzą, zbożami, warzywami oraz sadownicze. Dzikie świnie potrafią wyrządzić znaczne szkody w krótkim czasie, powodując straty finansowe dla rolników.

Wśród najważniejszych problemów związanych z działalnością dzików na polach uprawnych można wymienić:

 • niszczenie roślin – dziki wykorzystują swoje mocne ryjówki do przekopywania gleby w poszukiwaniu pożywienia, co prowadzi do zniszczenia korzeni i całych roślin,
 • rozprzestrzenianie chwastów – dziki, przemieszczając się po polach, mogą przenosić nasiona chwastów na swojej sierści, co sprzyja ich rozprzestrzenianiu,
 • przenoszenie chorób – dziki mogą przenosić na uprawy roślin choroby, takie jak afrykański pomór świń, który może być śmiertelny dla innych świń,
 • spowodowanie strat finansowych – zniszczenia w uprawach powodują straty w plonach, co przekłada się na mniejsze dochody dla rolników.

Dzikie świnie a ekosystem

Dziki pełnią ważną rolę w ekosystemie, wpływając na populację innych gatunków oraz na środowisko naturalne. Jako drapieżniki, polują na mniejsze zwierzęta, takie jak gryzonie czy ptaki, co wpływa na ich liczebność. Jednocześnie są one źródłem pożywienia dla większych drapieżników, takich jak wilki czy rysie.

Wpływ dzików na ekosystem obejmuje:

 • regulowanie populacji innych gatunków – polując na mniejsze zwierzęta, dziki wpływają na ich liczebność, co może prowadzić do zachowania równowagi w ekosystemie,
 • przyczynianie się do rozkładu materii organicznej – przekopywanie gleby przez dziki sprzyja rozkładaniu liści, gałęzi czy martwych zwierząt, co wpływa na jakość gleby,
 • wpływ na roślinność – dziki, żerując na roślinach, mogą wpływać na ich rozmieszczenie oraz strukturę środowiska,
 • przenoszenie nasion – dziki mogą przenosić nasiona roślin na swojej sierści, co sprzyja ich rozprzestrzenianiu.

Czy dziki mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt domowych?

Dziki mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt domowych, szczególnie dla psów, które mogą być atakowane przez dzikie świnie w obronie terytorium lub młodych. Ponadto, dziki mogą przenosić na zwierzęta domowe różne choroby, takie jak wścieklizna, trichineloza czy afrykański pomór świń.

W celu ochrony zwierząt domowych przed zagrożeniami ze strony dzików, warto:

 • unikanie wypuszczania zwierząt na łąki czy pola, gdzie mogą spotkać dziki,
 • szczepienie zwierząt przeciwko chorobom przenoszonym przez dziki,
 • zachowanie ostrożności podczas spacerów z psem w miejscach, gdzie mogą występować dziki, np. utrzymanie psa na smyczy.

Jakie są prawa dotyczące dzików w Polsce?

W Polsce obowiązują różne przepisy prawne dotyczące dzików, które regulują m.in. zasady polowania, ochrony tych zwierząt oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez nie. Polowania na dziki są dozwolone, jednak podlegają ściśle określonym zasadom, takim jak okresy ochronne czy wymagane pozwolenia.

Najważniejsze przepisy dotyczące dzików w Polsce obejmują:

 • okresy ochronne – w określonych porach roku, np. podczas rozrodu, polowania na dziki są zabronione,
 • pozwolenia na polowanie – polowania na dziki mogą być przeprowadzane tylko przez osoby posiadające odpowiednie pozwolenia oraz uprawnienia,
 • odpowiedzialność za szkody – właściciele gruntów, na których występują dziki, mogą być odpowiedzialni za szkody wyrządzone przez te zwierzęta, np. w uprawach rolniczych,
 • ochrona dzików – dziki są objęte ochroną gatunkową, co oznacza, że nie można ich zabijać, chyba że w ściśle określonych sytuacjach, np. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób.