Utworzono biodegradowalnego plastik z chrząszczy

Innowacyjna Holenderka utworzyła materiał biodegradowalny z owadów. Innowacja ma na celu zmniejszenie ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Powstały już pierwsze produkty z nowego materiału tj. dekoracje i lampy, podaje Daily Mail.

 

 

 


Co roku w Wielkiej Brytanii wyrzuca się około 270 tys. ton tworzywa sztucznego, które nie ulega biodegradacji , czyli około 15 milionów butelek dziennie. Jednak być może wkrótce sytuacja zmieni się na lepsze poprzez rozwój technologii opracowanej przez  Aagje Hoekstra.

 

 


Co pchnęło Holenderkę do prowadzania tego typu badań i stworzenie nowego wynalazku? Zainspirowali ją jej koledzy, którzy wykorzystywali owady, jako świetny surowiec do gotowania.

 

 


„Zacząłem hodować duże mączniki młynarki (lat. Tenebrio Molitor), aby znaleźć inne pozytywne właściwości owadów. Zazwyczaj są one hodowane dla przemysłu spożywczego i używane jako pasza dla zwierząt. Larwy tych owadów wykorzystują właściciele drobiu i ryb akwariowych. Jednak niewielu wie, że wkrótce po złożeniu jaj chrząszcze umierają i postrzegane są, jako odpady. Postanowiłam zbadać martwe chrząszcze  i okazało się, że ich pancerz zawiera polimer o nazwie chityna, która jest naturalnym rodzajem plastiku.” – powiedziała Aagje.

 

 


Ich twarde pancerzyki poddawane są obróbce chemicznej. Otrzymuje się w ten sposób pochodną chityny – chitozan. Substancja ta rozkłada się bez problemu i nie zanieczyszcza środowiska.

 

 


„Aby zrobić jeden mały kawałek materiału, potrzebowałem 2,5 tys. skorup martwych chrząszczy. Poddałam je działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia. Technologia jest stale ulepszana.  Korzyści z tego materiału są oczywiste. Jest on całkowicie biodegradowalny , bezpieczny i wykonany z odpadów”.

 

File 14459

File 14458


Zdjęcia: reallywildbirdfood.co.uk
 

Brak oceny