Naukowcy: pierwsze czworonogi miały zdolność do regeneracji kończyn

Bardzo wysokie zdolności regeneracyjne salamandry i niektóre specyficzne cechy ich kończyn były kiedyś cechą wszystkich starożytnych czworonożnych kręgowców. Niniejsza opinia została wyrażona przez paleontologów z Berlińskiego Muzeum Historii Naturalnej Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Oswego i Uniwersytetu Browna, podaje ZN.

 

 Według nich, prawdopodobnie w trakcie ewolucji, nastąpił gwałtowny spadek możliwości do regeneracji u większości zwierząt, a zdolność ta zachowała się w oryginale jedynie u salamandry.

 Paleontolodzy badali różne skamieniałe płazy z okresu permu i karbonu, a także paleozoiku (około 300 milionów lat temu) i stwierdzili u niektórych z nich rodzaj formacji paliczków, które w naszych czasach są charakterystyczne tylko dla salamandry.

 Salamandry, w przeciwieństwie do innych zwierząt lądowych, wyróżniają się bardzo wysoką zdolnością do regeneracji. Są w stanie odzyskać uszkodzone lub utracone kończyny, ogony i narządy wewnętrzne przez okres trwania całego życia.

 


 

Twoja ocena: Nic Ocena: 4 (1 vote)