Do Czarnobyla wróciły dzikie zwierzęta

Naukowcy odkryli, że ilość niektórych zwierząt, żyjących na wolności po największym wybuchu jądrowym, jest siedem razy większa niż normalnie. Oddziaływanie katastrofy na środowisko w Czarnobylu badała międzynarodowa grupa, w której skład weszli Białorusini, Japończycy, Amerykanie i Brytyjczycy. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Current Biology.

 
 
 
 
 
Naukowcy odkryli, że liczba wielu zwierząt wzrosła znacznie po wypadku w ciągu ostatnich lat. W okolicach Czarnobyla żyje mnóstwo łosi, jeleni, dzików, a wilków jest siedem razy więcej niż w innych regionach Ukrainy.
 
 
 
W 1986 roku ewakuowano około 116 tysięcy osób z terytorium 4200 kilometrów kwadratowych. Kwestia skutków promieniowania oraz katastrofy w przyrodzie od dawna jest przedmiotem debaty ekologów. Radiolodzy poddali badaniu stworzenia, pokonujące 35 leśnych tras w okolicach Czarnobyla w latach 2008-2010. Wyniki porównano z wcześniejszymi obserwacjami środowiska z 1986 roku zaraz po wypadku, z 1996 roku i okresu 2005 do 2008.
 
 
 
Toksyczne promieniowanie największe zniszczenie spowodowało w pierwszym roku po katastrofie, ale na początku 1987 roku jego poziom spadł na tyle, aby uniknąć szkodliwych długoterminowych skutków. Od tego czasu, dawki otrzymane przez zwierzęta wynosiły około 1 miligreja [mGy], co odpowiada jednej dziesiątej, aplikowanej ludziom podczas tomografii. 
 
 
 
Brak oceny