Wieśniacy rozpruli brzuch krokodyla i znaleźli w nim szczątki człowieka