W Zatoce Wyborskiej zaobserwowano obecność wieloryba. Jak on tam trafił?