W Wielkiej Brytanii mają zamiar zakazać hodowli kotów zwisłouchych