W Waszyngtonie uratowano konia, który zapadł się pod ziemię