W Tajlandii trzymetrowy pyton próbował popełnić samobójstwo