W Tajlandii pięciometrowy pyton ukrywał się w ścianie budynku mieszkalnego