W regionie Penzy uratowano łosia, uwięzionego w betonowej studni