W Kraju Chabarowskim niedźwiedzie zjadły ryby, które wypadły z ciężarówki