W Indiach w regionach dotkniętych suszą ludzie poili kobrę królewską wodą z plastikowej butelki