W estońskim porcie Virtsu ptak założył gniazdo w nietypowym miejscu