W bursztynie z Birmy odkryto nieznanego owada sprzed 100 mln lat