W Austrii gigantyczny sum wstrzymał pracę elektrowni wodnej