U rzadkich gatunków płazów w Indiach odkryto śmiertelny grzyb Bd