Startupy zaczęły hodować mięso myszy dla wegetariańskich kotów