Pracownik rezerwatu sfilmował aligatory, które zostały unieruchomione w lodzie