Opos cudem przeżył po tym, jak został postrzelony z kuszy