Ogromna samica pozwoliła turystom pogłaskać małego wielorybka