Odkryto powiązanie między pasożytem kota a skłonnością przedsiębiorców do ryzyka