Niedopałki papierosów mają korzystny wpływ na zdrowie zięb i wróbli