Naukowcom udało się przywrócić połączenie rdzenia i mózgu u szczurów

Kategorie: 

tg

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego z Harbin z powodzeniem przywrócili połączenia rdzenia kręgowego z mózgiem u szczurów. Cztery tygodnie od zabiegu gryzonie odzyskały zdolność poruszania się, choć wcześniej nie mogły chodzić. Wyniki badań opisano w czasopiśmie CNS Neuroscience and Therapeutics.

 O pracy badaczy w ramach międzynarodowej współpracy HEAVEN/GEMINI zrobiło się ostatnio dość głośno, a to za sprawą prób przywrócenia zaburzeń czynności rdzenia kręgowego u gryzoni i psów. Finalnie specjaliści chcą przeszczepiać głowy sparaliżowanych ludzi do zdrowych ciał. Projekt spotkał się także z falą krytyki w odniesieniu między innymi do procedur kontroli i warunków, w jakich prowadzone są eksperymenty.W przedmiotowym badaniu wykorzystano piętnaście szczurów, którym przecięto rdzeń kręgowy w obszarze dziesiątego kręgu piersiowego. Nacięcie w próbce kontrolnej u sześciu zwierząt potraktowano roztworem soli, a u pozostałych glikolem polietylenowym (PEG). Wiadomo, że polimer organiczny jest w stanie częściowo przywrócić funkcjonowanie uszkodzonych neuronów, uszczelniając ich membrany. Wcześniej prowadzono podobne eksperymenty, ale nie otrzymywano pożądanych wyników. Naukowcy mieli nadzieję, że w tym przypadku ważnym czynnikiem będzie czas i prowadzili zabiegi zaraz po przeprowadzeniu cięć.Aktywność ruchową szczurów oceniano w skali Basso, Beatty i Bresnana (BBB). Ocena mniej niż 7 punktów oznacza rzadki stochastyczny ruch, od 8 do 13 - słabo koordynowany, a 14 i więcej - skoordynowane ruchy kończyn. Obserwacje prowadzono przez 28 dni. Wszystkie zwierzęta przeżyły. U szczurów z PEG aktywność ruchowa stale się poprawiała i osiągnęła średnio 12 punktów w skali BBB (u niektórych nawet 18). W drugiej grupie aktywność ruchowa zwierząt nie wzrosła ponad 3 punkty.Niektórzy neurolodzy krytykują tą pracę badawczą, uważając, że nie przedstawiono dowodów pełnego cięcia rdzenia kręgowego u szczurów w ramach przygotowań do eksperymentu, a także nie jest jasne, czy odzyskano uszkodzone aksony neuronów. Eksperci zauważyli także, że na koniec doświadczenia u szczurów badano rdzeń kręgowy poprzez testowanie zdolności czuciowej (SSEP) i stwierdzono, że zniknęły u nich leczone „przerwy”, a w drugiej grupie kontrolnej wręcz przeciwnie, zostały zachowane.Specjaliści uważają jednak, że projekt ten jest ważnym krokiem w technologii gojenia tkanek i daje nadzieję na powodzenie przy kontynuacji badań, które ostatecznie mogą stać się wstępem do przeszczepów głów u sparaliżowanych ludzi. Pierwsza taka operacja jest zaplanowana na koniec 2017 - początek 2018 roku.
 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocenSkomentuj