Naukowcom udało się przywrócić połączenie rdzenia i mózgu u szczurów