Mieszkańcy Alaski znaleźli dwa łosie, szczepione rogami i zamarznięte w lodzie