Martwy łoś długo leżał na jednym z podwórek w Mohylewie