Lwy w Afryce Południowej zjadły kłusownika, który je ścigał