Kamera w sklepie sfilmowała małego złodzieja, który wynosił torbę z chlebem