Indonezyjska policja przejęła 657 zamrożonych tusz mrówkojadów